Året som gikk - og 2022

2021 ble et historisk år for Grenland Næringsforening

Det 134. året til Grenland Næringsforening bød på flere historiske begivenheter. For første gang har foreningen to ansatte, rekordmange nye medlemsbedrifter, overtakelse av handelskammeret og vi har aldri før hatt to hovedsamarbeidspartnere.

Året som har gått
Grenland Næringsforening har i 2021 fått 54 nye medlemsbedrifter fra hele regionen. Aldri før har foreningen opplevd en slik vekst. 

Fysisk møteaktivitet har vært redusert på grunn av pandemirestriksjoner, men det vi har fått til av fysiske treff har derimot vært etterlengtet og fruktbart. På våren hadde vi flere digitale møter i egen regi og i samarbeid med andre. Digitale møter har vi blitt gode på, men det har åpenbare begrensinger. Det er ansikt til ansikt ideer blir skapt, tillit blir bygget og nye samarbeid har best vilkår.
Ellers har året blant annet gått med til næringspolitisk arbeid, hvor vi er tett på både kommuner, fylket og statsforvalteren. Vi opplever at det offentlige ser nytteverdien av GNF og det nettverket vi besitter. 

Overtakelsen av handelskammervirksomheten har naturlig tatt tid i 2021, og vi er nå sertifisert og godkjent. Grenland Chamber of Commerce er en del av verdens største handelsorganisasjon med over 14 000 handelskamre verden over. Vi sertifiserer dokumenter, utsteder Certificate of Origin og ATA-carnet.

Med foreningens satsing og økte personalressurser i 2021 har deler av året gått med til opplæring og samkjøring. Dette gjør oss godt rustet til videre å bygge organisasjon og forening.

I august flyttet vi kontoret 150 meter til Kunnskapsverkstedet (Klosterøya), hvor vi nå sitter i praktiske lokaler i samme bygg som blant annet Visit Telemark. Sommeren ble brukt til flytting og loftsrydding på Villa Fløyen.   

Av fysiske medlemsmøter fikk vi i september avholdt møte på Skien videregående skole, i oktober var vi på Powerhouse og i november takket vi av vår hovedsamarbeidspartner gjennom 4 år i deres lokaler i Porsgrunn, Skagerak Energi. Dessverre måtte lutefiskaften i desember utsettes. 

Bedriftsbesøk fikk vi også gjennomført noen av i 2021, men dette ønsker vi mer av når restriksjoner er forbi og vi har anledning.

Rundt oss har det vært store endringer med korona, permitteringer, nedstenginger, råvaremangler, personalutfordringer og nedleggelse av Vekst i Grenland. Vi erfarer at påvirkningen av korona er svært differensiert hvor noen har problemer med omsetning, noen med personalmangel, noen med produktmangel og noen med leveranseproblemer. Vi følger situasjonen tett, og er usikre på effekten på lengre sikt. Dette til tross, store deler av næringslivet i regionen har klart seg bra i 2021.

Vi har et rikt og mangfoldig næringsliv i regionen som vi hver dag arbeider for. Gjennom samarbeid, synergier og felles stemme skal vi løfte Grenland videre i 2022. Ukentlig ser vi betydningen av den rollen vi har, med fokus på regionen, tett dialog med myndigheter og nye samarbeid.

Hva skjer i 2022?
Vi starter 2022 med implementering av nye data- og regnskapssystemer som er fullintegrerte og gir nye muligheter, noe også medlemmene vil erfare. I løpet av 1. kvartal vil vi i den forbindelse lansere ny nettside.

Som kjent er vår foreningen finansiert av medlemskontingent, og faktura blir sendt ut i løpet av januar/februar. Kontingentsatsene er de samme som de 3 foregående årene. Hvis pandemirestriksjoner medfører betalingsutfordringer for noen, ta kontakt så finner vi løsninger.

Første halvår innebærer også fakturering av eventuelle annonser på nettsiden og i medlemsblad.

Vi håper pandemien snart er tilbakelagt og næringslivet kan drive under normale omstendigheter. Vi følger situasjonen, og er usikre på hva slags effekt pandemien vil ha på lengre sikt. 

Sammen skaper vi morgendagens Grenland! 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler