Bystrategi Grenland & GNF inviterer

Hvilke infrastrukturbehov har næringslivet i årene som kommer? - Du kan påvirke 

En ny Bypakke er i planleggingsfasen. I den forbindelse inviteres næringslivet med tidlig i prosessen for gi et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våren 2021 gjennomførte vi en rekke populære digitale frokostmøter, og disse videreføres i høst. Grenland Næringsforening ser det som en suksessformel med godt samarbeid på tvers av etater og næringer, og å føre en åpen og inkluderende dialog i dette arbeidet.

Kort om Bystrategi Grenland: 
Bystrategi Grenland er det regionale samarbeidet om areal, transport og klima mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Bystrategi Grenland samarbeider tett med Grenland Næringsforening.

Her er en oversikt over høstens møter:

-  Tirsdag 21. september kl. 8.00-9.00
   Attraktiv by - hva skal til? Innleder: Juryleder Alexandria Algard – Attraktiv by pris

 

-  Tirsdag 28. september kl. 8.00-9.00
   Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland Innleder: Asplan Viak

 

-  Tirsdag 2 .november kl. 8.00-9.00
   Videreføring av Bypakke Grenland – kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter Innledere: Bystrategi Grenland sekretariat, Statens vegvesen

 

-  Tirsdag 9. november kl. 8.00-9.00
   Knutepunktutvikling - Porsgrunn og Skien Innledere: Porsgrunn kommune, Skien kommune med flere

 

-  Tirsdag 16 .november kl. 8.00-9.00
   Næringstransporten i Grenland – nye analyser Innleder: Norconsult

 

 Linker til møtene og mer informasjon finner du her:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler