Er dette samarbeid da?

Godt samarbeid er godt verktøy, og godt verktøy er som kjent halve jobben…

Leserinnlegg:

Men også flere andre saker har vært håndtert, og da vi i 2011 ble invitert til å være med i et samarbeid om å utvikle – eller - revitalisere Skien Sentrum tok vi raskt et valg om å si ja.  Vi mente at dette må være sammenfallende med god næringsutvikling og fortjente å få vår oppmerksomhet.

Det er jo slik at Skien Næringsforening har medlemmer fra hele Skiens vidstrakte kommune.  Vi har medlemmer fra handelsstanden, fra industrien, fra IKT, fra tjenesteytende virksomheter, fra landbruket – kort sagt fra de fleste bransjer. Vår oppgave er å fremme næringsutvikling i Skien og skape gode møteplasser for våre medlemmer.  Helt naturlig er det da at det også til tider brukes ressurser på vårt sentrale og felles byområde.  Vi jobber kontinuerlig også for de andre områdene i kommunen, men det kan vi si mer om i en annen sammenheng.

Skien Næringsforening ble presentert for følgende mål i prosjektplanen:

Når handlingsprogrammet er gjennomført skal resultatet være at:

  • Flere bor i sentrum
  • Flere bruker sentrum
  • Flere går, sykler og reiser kollektivt i sentrum
  • Attraktive møteplasser for opplevelser er etablert
  • Sentrum har en tydelig identitet
  • Innbyggerne er stoltere av byen sin

En prosjektplan som åpenbart ville kreve et utstrakt samarbeid mellom næringsliv og kommune.

I det påfølgende arbeid frem til et ferdig vedtak i Skien Bystyre sommeren 2013 har det vært engasjert et stort antall mennesker som tross vesentlig forskjell i ståsted har klart å jobbe energisk og målrettet skulder ved skulder. Jeg tør påstå at den aller viktigste drivkraften har vært nettopp de anerkjennelse man har fått underveis fra det politiske Skien om at det er denne retningen vi må gå.

Nå er det ikke slik at det ikke har vært både grundige og engasjerte diskusjoner underveis, hvor retninger er staket ut gjennom forhandlinger. Men målet har hengt der – øverst på veggen – og minnet alle om hvor vi skal.

Det var derfor med en god porsjon stolthet vi kunne konstatere at Skien Bystyre var enig i vår felles innstilling og vedtok dokumentet «Skien 2020» i juni 2013.

Den type retningsvalg og klare målsettinger er veldig viktig for å tiltrekke seg investorer.  Forutsigbarhet er selve nøkkelordet for at eiendomsutviklere og andre investorer med 20-30 års horisont våger å involvere seg fullt ut.

Og her er vi ved sakens kjerne: 

Skien Bystyre med sine 55 politikere "bestilte" en plan for hvordan Skien Sentrum kan revitaliseres på bærekraftig vis.

Planen ble utviklet og levert de samme politikere til behandling.

Skien bystyre vedtok planen ENSTEMMIG i Juni 2013

«institusjonen» Skien 2020 fortsatte som et løpende samarbeidsforum mellom næringsliv, kulturliv,  politikerne og Skien Kommunes administrasjon.

Planen har vært fulgt til punkt og prikke – og vi er i rute

SÅ VARSLER POLITIKERNE FRA AP OG FRP AT DE VIL OMBESTEMME SEG. OG MENER AT DET SKAL PRIORITERES ANNERLEDES, 5-7 MÅNEDER ETTER VEDTAKET I BYSTYRET.

Hvordan i all verden skal man forholde seg til slik tilfeldig omgang med forutsigbarheten?

I Skien Næringsforening har vi ingenting imot de tiltak noen nå vil prioritere – blant annet fordi vi rett og slett ikke har informasjon nok til å mene så mye.  Vi er selvfølgelig ikke imot andre infrastrukturtiltak som eksempelvis Århusbru.  Men vi konstaterer at det vi ble enige om for et halvt år siden og som både vi og andre har lagt mye tid og ressurser i å realisere ikke lenger gjelder.  Den ene parten i samarbeidet vurderer rett og slett å ombestemme seg på egen hånd.

Denne totale mangel på uforutsigbarhet er oppsiktsvekkende og alvorlig, men dessverre ganske typisk. Og den aller mest effektive måte å jage vekk sårt tiltrengte investeringer.

Og har vi misforstått, er jeg sikker på at dere vil rette opp inntrykket under behandlingen av saken den 13. februar 2014

Tom Eigel Bratsberg Larsen

styreleder i Skien Næringsforening.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler