Etablering av prosjektgruppe

Neste skritt tas i samarbeidet "Grenland Næringsforening"

19.mai kl 14.00 hos Deloitte, Grenland Næringspark

Som oppfølging til informasjonsmøtet 7.april på Skagerak Arena, inviteres nå foreninger/ organisasjoner i Grenland til å være med på å forme et helt nytt samarbeid. Den 19.mai dannes grunnlaget for en prosjektgruppe bestående av representanter fra aktuelle foreninger og organisasjoner i Grenland.  Prosjektgruppen  skal jobbe videre med avklaring av mål, rammer, muligheter, trusler osv.

Dersom din organisasjon/forening ikke har mottatt invitasjon, men ønsker å være med -ta kontakt med Svein Erik Olesen som er styremedlem i Skien Næringsforening.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler