Green Network - Hvordan bli med på den GRØNNE bølgen?

Hvordan kan din bedrift skape lønnsomhet med nye krav til miljøfokus?

Klimavennlige løsninger og tankegods gror frem overalt og Grenland Næringsforening er med på den grønne bølgen. Som samarbeidsparter i Green Network vil Grenland Næringsforening bidra til økt grønn konkurranse-
kraft for våre bedrifter. Bli med på den grønne bølgen du også!

 

Green Network er en nettverksgruppe etablert i 2019 av Sandefjord Næringsforening med tilskudd fra Vestfold Fylkeskommune. 

Grenland Næringsforening er deltaker i nettverket sammen med næringsforeningene I Horten, Holmestrand, Larvik, Tønsberg - og Sandefjord.
Vi er opptatt av at grønne og bærekraftige tiltak skal lønne seg – både for kloden, omdømmet, konkurranse-
kraften og bunnlinjen.

Det vil avholdes jevnlige samlinger, og her stilles ingen krav til medlemskap, deltakeravgift eller andre bidrag.  Som medlem i Grenland Næringsforening vil du få tilsendt invitasjon til samlingene pr. e-post.
Framtidige møtedatoer og påmelding finner du i kalenderen.

I tillegg til å være en møteplass skal «Green Network» ta initiativ til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, hvor bedrifter og eventuelt offentlige aktører samarbeider om å utvikle og ta i bruk grønne løsninger. Vi skal også besøke og lære av gode og konkrete case, utveksle erfaringer og få ekspertråd.

Eksempler på temaer kan være;

  • Bruk av fornybare energikilder
  • Bærekraftige bygg
  • Bruk av alternativ drivstoff til transport
  • Klimavennlig landbruk
  • Utslippsfrie anleggsplasser
  • Grønn byutvikling/ Klimatilpasning
  • Avfall i den sirkulære økonomien
 
 

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Webinaret er åpent for alle bedrifter, men krever påmelding.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler