Sett nasjonalt fokus på ditt område - Nominer DIN kommune

Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. 

Et velfungerende næringsliv vil bidra til økt sysselsetting, økte inntekter og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Ved å nominere DIN KOMMUNE vil du sette positivt fokus på ditt nærområde. 

Hensikten med dette initiativet er å løfte frem de gode eksemplene kommuner og næringsliv sammen har skapt til en merverdi for både for lokalsamfunnet og næringslivet.

Prisen kan deles ut enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Det er NHO og KS som i samarbeid deler ut prisen.

 

Slik nominerer du

 • Nominasjoner sendes til vertskapskommuner@ks.no
 • Nominasjonsfrist er 27. januar 2021
 • Nasjonale vinnere kåres på Kommunalpolitisk Toppmøte mars 2021.

Eksempler på en god vertskapskommune kan være:

Kommunen er samarbeidsorientert

 • Kommunen har relevante planer og/eller strategier
 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid.
 • Kommunen har et godt samarbeid med andre aktører (kommuner, fylke, virkemiddelapparat, stat etc.)
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal/ regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen

Kommunen er aktiv overfor næringslivet

 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv, kommune og næringslivet kjenner hverandres behov
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter (herunder gründere) kan etablere seg

Kommunen er omstillingsdyktig

 • Kommunen tar i bruk nye løsninger, herunder teknologi i sitt arbeid overfor næringslivet.
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg
 • Kommunen bidrar i viktig omstillingsarbeid for næringslivet

LES MER OM ORDNINGEN HER

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler