- Oppfordrer til medlemskap i Grenland Næringsforening

Gard Madsen, leder for forretningsutvikling ved Herøya Industripark, fornøyd medlem i GNF 

Visste du at ved Herøya Industripark er over 80 virksomheter samlet? Totalt omsetter disse for svimlende 13 milliarder kroner – hvert år. 85% av denne omsetningen er eksporthandel.
Dette er gode nyheter for en samlet Grenland Næringsforening.

Olje-, gass- og fiskeindustrien er Norges største eksportvare, og representerer 60% av all eksportomsetning for Norge. Men, av den resterende andelen produseres faktisk hele 30% i Porsgrunn – nettopp ved Herøya Industripark, forteller Gard Madsen, leder for forretningsutvikling ved Herøya Industripark.  

Les mer om medlemskap her

 

Unikt for næringslivet i hele Grenland
Herøya Industripark sin hovedoppgave er å drifte Industriparken, i tillegg til å aktivt tiltrekke seg flere nye etableringer. 

-For næringslivet i Grenland gir aktiviteten på Herøya en unik mulighet til å ta del i utviklingen av norsk industri, forteller Madsen. – Alle er en del av det grønne skiftet, den olje og gassrelaterte industrien ikke vil være like fremtredende i fremtiden. Den store andelen av eksportrelatert virksomhet som våre 80 produksjonsbedrifter representerer blir derfor viktigere og viktigere fremover.  For næringslivet i vår region betyr dette større muligheter enn man kanskje skulle tro. 

 

Viktig med sterke lokale underleverandører
Disse virksomheter trenger gode underleverandører, også lokalt. Hva er vel mer naturlig enn en sterk og samlet næringsforening i Grenland som ivaretar næringslivets interesser? 

-For Herøya Industripark er det viktig å være en del av nettverket til Grenland Næringsforening. Jeg har troen på slike arenaer for å bygge og styrke relasjoner, sier Gard Madsen og viser til Industriparkens eget medlemskap. 

   

Spennende kompetanse og arbeidskraft
-Vi vet også at flere av produksjonsbedriftene på Herøya både krever og tiltrekker seg spennende kompetanse og arbeidskraft, fortsetter han. Slike bedrifter vil ha god nytte av en Næringsforenings nettverk.

-For oss som vertskap for disse bedriftene, er det viktig å vise frem industriparken, bedriftene som er etablert hos oss og å formidle hvor viktig samspill er for regionen vår til hele næringslivet i Grenland. Næringsforeningen er en av mange slike arenaer for oss.

Derfor er vi medlem av Grenland Næringsforening

 

Det lokale næringslivet er viktig
-Når vi presenterer Grenland og Herøya Industripark for potensielle nyetableringer, er den unike infrastrukturen og plasseringen til Herøya viktig, forklarer en engasjert Gard Madsen.

-Tilgangen på strøm, vann og havneområdet gjør næringsparken svært attraktiv. Et sterkt regionalt og lokalt næringsliv vil altså nyte godt av enhver nyetablering. Samtidig kan virksomhetene på Herøya ha nytte av et å bli kjent med næringslivet i Grenland, og da er Næringsforeningen en opplagt møteplass.

 
- Jeg vil derfor oppfordre virksomhetene som er etablert hos oss til å melde seg inn i Grenland Næringsforening! Gard Madsen leder for forretningsutvikling ved Herøya Industripark                             

Bli en del av nettverket til Grenland Næringsforening her

 
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler