REGJERINGEN UTVIDER ADGANGEN TIL DIGITALE MØTER

Nyttig informasjon til våre medlemmer

-Næringslivet melder om utfordringer om å avholde styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og lignende på grunn av koronaviruset. Det skyldes blant annet krav i selskapslovgivningen om fysisk oppmøte.

-Med dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Med tanke på korona-utbruddet er dagens regelverk til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Regjeringen endrer det derfor midlertidig,  slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.
Nærings- og fiskeridepartementet vil nå åpne for at også allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, stiftelser og samvirker midlertidig skal få unntak fra kravet om fysiske møter og heller gjennomføre møtene digitalt. 
Les mer om dette her: Ber bedrifter bruke digitale møter under koronautbruddet

-Revisorforeningen har også lagt ut nyttig informasjon som du finner her: 
Tiltak som er iverksatt fra myndighetene for å håndtere koronakrisens konsekvenser for bedrifter og ansatte

-Inntil videre har Grenland Næringsforening utsatt alle planlagte møter på ubestemt tid, men vi er fullt operative fra fra våre hjemmekontor. 
Vi  er i god dialog med NHO, VIG og Grenlands-kommunene m/flere i denne utfordrende situasjonen som er krevende for oss alle. Det er viktig at vi står samlet og følger de helseråd og øvrige pålegg som gjelder. På den måten kan vi bidra til at en normal hverdag kommer raskere tilbake. 

Ta gjerne kontakt på e-post om du har forslag til hvordan medlemsbedriftene kan hjelpe hverandre gjennom denne utfordrende tiden for næringslivet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler