Samarbeid med NAV

Program hvor flyktninger blir raskere integrert og selvhjulpne gjennom arbeid

Skien Næringsforening samarbeider med NAV Skien om kvalifisering og sysselsetting av innvandrere i Skien. Med dette ønsker vi å bidra til at flyktninger blir en del av verdiskapingen i samfunnet. Våre medlemsbedrifter representerer de fleste bransjer -vi har med andre ord arbeidsplassene, NAV har arbeidsressursene.

Som en del av dette samarbeidet vil Skien Næringsforening bidra inn i et prosjekt ledet av NAV Skien, finasiert av statlige prosjektmidler. For å lykkes er både NAV og Skien Næringsforening tydelige på at medlemsbedrifter som deltar i prosjektet skal ha trygge rammer og tilstrekkelig oppfølging og støtte. Prosjektet vil ha følgende faser:

Fase 1

Arbeidslivsmodul:

-grundig kartlegging av kandidatene

-kandidatene gjennomgår program for økt forståelse for hva som særpreger norsk arbeidsliv

-intensiv opplæring i norsk

Fase 2:

Yrkespraksis i bedrift (varighet 1-3 år)

Opplæring ute på arbeidsplass:

-pedagogisk opplegg/ materiell hentes fra Vox -Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

-praksisplass følges opp av prosjektleder, norskveileder og mentor-ressurs fra SNF + egen mentor i bedrift (frikjøpt noe av arbeidsdagen)

-jevnlig oppfølgingssamtaler mht kvalifiseringsløp og språkutvikling. Frekvens tilpasses den enkelte

-varighet er avhengig av deltagerens forutsetninger og framdrift

Fase 3:

Ansettelse i aktuell bedrift

-individuelt betinget

-ved overgang fra kvalifisering til ansettelse kan det være aktuelt å benytte statlige støtteordninger fra NAV.

* * *

Hovedmål: Deltagerne skal være i fast arbeid i løpet av 5 år etter oppstart i programmet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler