Skien kommune fikk Mangfoldspris

Barnevernstjenesten i Skien gikk til topps i Vestfold & Telemark

2.september ble Mangfoldsprisen i Vestfold og Telemark delt ut digitalt. Vi i Grenland Næringsforening har vært en del av juryen, og vi er veldig glade for å kunne løfte frem mye av det viktige arbeidet som blir gjort.

Begge virksomhetene er med videre i kampen om å vinne den nasjonale Mangfoldsprisen, som en ny jury skal kåre, og som deles ut av Integreringsministeren senere i år. Nederst i saken kan du lese hele begrunnelsen.

Vinner i kategori Store og mellomstore virksomheter: BARNEVERNSTJENESTEN I SKIEN KOMMUNE

I begrunnelsen står det blant annet:

Barneverntjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse er avgjørende for at brukerne kan møtes på en riktig og sensitiv måte.

Vinner i kategori Små virksomheter: VESTFOLDLAB

I begrunnelsen står det blant annet:

Virksomheten står for et menneskesyn basert på likeverd og respekt, som resulterer i økt produktivitet gjennom de ulike medarbeidernes kompetanse og kunnskap.

Kort om prisen:

Det ble i 2018 besluttet av Kunnskapsdepartementet at det skal deles ut en årlig Mangfoldspris. Prisens formål er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Gode eksempler på etnisk mangfold i arbeidslivet skal løftes frem og inspirere andre. Det er ønskelig at prisen får frem normaliteten i det å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og at det settes søkelys på at etnisk mangfold gir verdiskapning. Innvandreres kompetanse trengs i arbeidslivet, både med tanke på den enkeltes kvalifikasjoner og også med tanke på å styrke mangfoldet i virksomhetene og i arbeidslivet. Historiene og eksemplene som vises frem gjennom Mangfoldsprisen skal skape inspirasjon blant ledere og bidra til å redusere skepsis og vanetenking i rekruttering.

Grenland Næringsforening sitter i juryen for region SØR.

Pressemelding:

Barneverntjenesten i Skien og Vestfoldlab AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Vestfold og Telemark. Juryen roser vinnerne for hver på sin måte å omsette de ansattes kompetanse til reelle verdier og resultater.

 

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Barneverntjenesten i Skien vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

 – Barneverntjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse er avgjørende for at brukerne kan møtes på en riktig og sensitiv måte. Virksomheten gjennomsyres av en bevisst holdning til integrering både utad og innad, sier juryleder Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver innenfor næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 

Anerkjennelse øker produktiviteten

Vestfoldlab AS stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for og ta i bruk de ansattes styrker og ruste dem for langvarig innsats i norsk arbeidsliv.

 

– Vestfoldlab AS gir mennesker fra alle kanter av verden en unik sjanse til å få jobberfaring og språkopplæring gjennom arbeid. Virksomheten står for et menneskesyn basert på likeverd og respekt, som resulterer i økt produktivitet gjennom de ulike medarbeidernes kompetanse og kunnskap, sier jurylederen.

 

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

 

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

 

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Juryen har bestått av:

Juryleder Rebeka Holmes-Farmen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, rådgiver/ Næring, innovasjon og kompetanse

Jurymedlem Helle Ingeborg Mellingen, Agder fylkeskommune, rådgiver/ Bærekraftig utvikling

Jurymedlem Katrine Wold, NAV Vestfold og Telemark, integreringskoordinator

Jurymedlem Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark, regiondirektør

Jurymedlem Martine Øverland, LO Vestfold og Telemark, ungdomssekretær

Jurymedlem Trond M. Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, administrerende direktør

Jurymedlem Mette Sannerholt Andersen, Grenland Næringsforening, daglig leder

Jurymedlem Gunnar Otterdahl Kleven, Grenland Næringsforening, rådgiver

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler