VI HAR TATT PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET I GRENLAND

Grenland Næringsforening har sammen med PWC tatt pulsen på næringslivet i Grenland. 

COVID-19 har ført til kritiske konsekvenser
Det er ingen overraskelse at pulsmålingen viser at Covid-19 påvirker inntekter, oppdragsmengde og lønnsomhet negativt for de aller fleste bedrifter, men svarene viser også at det er positive tendenser å spore.
Hele 65 % av respondentene svarer at COVID-19 kan påføre bedriften kritiske konsekvenser som permitteringer, oppsigelser og konkursfare. Kun 18 % svarer at situasjonen ikke anses å påføre bedriften slike kritiske konsekvenser. Av respondentene svarer 57 % at det er sannsynlig at situasjonen vil føre til redusert oppdragsmengde, og i overkant av 50 % av respondentene svarer også at de har igangsatt permitteringer som et tiltak som følge av COVID-19.

Pulsmålingen viser også at over 80 % har innført begrensninger eller innstilt møtevirksomhet, videre har over 70 % av bedriftene innført hjemmekontor for de ansatte.

Behov for tiltak fra regjering, fylkeskommune eller kommune
Respondentene svarer at det trengs flere tiltak fra myndighetene, og ikke overraskende er kostnadsdekning det tiltaket som har høyest prioritet blant respondentene.

Det er positive tegn å spore
Det er ingen av respondentene som har svart at det er svært lite sannsynlig at bedriften ikke vil klare seg, og hele 60 % har svart at de mener at bedriften vil klare seg gjennom krisen i stor grad. Videre er det 41 % av respondentene som svarer at de tror bedriften vil oppleve en rask normalisering av markedsgrunnlaget om restriksjonene oppheves i nær fremtid.

Det er også positive tegn å tolke som at flere av bedriftene har flyttet sin virksomhet over på digitale plattformer der det er mulig, og det er igangsatt tiltak som “hente- og bringetjenester” for å holde hjulene i gang. Dette viser at næringslivet i Grenland har gjort flere tiltak for å tilpasse seg situasjonen. Flere respondenter har også svart at de nå er opptatt av å samarbeide med kunder og leverandører, samarbeide på tvers av bransjer og handle lokalt. Pulsmålingen viser altså at det er stor villighet til å dele, og at samarbeid og samhold vil være viktig i tiden fremover.

Grenland Næringsforening vil i samarbeid med PwC gjennomføre en ny pulsmåling 18. mai. Den vil koordineres med tilsvarende pulsmålinger i flere Vestfold-byer slik at resultatene i de ulike regionene også kan sees mot hverandre.

 

Her kan du lese Vardens artikkel om pulsmålingen! 

 
 
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler