Medlemskap

Medlemsmøtene til Grenland Næringsforening er en attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland. Et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Du er tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

Som medlem kan du bidra til at næringslivet får en enda sterkere påvirkning i viktige saker. Medlemstallet er økende, og jo flere vi er – jo større styrke!

 

Følgende kontingentpriser gjelder for 2021

  • Inntil 5 årsverk kr 2 750,-
  • 6 til 50 årsverk kr 5 500,-
  • 51 årsverk og flere   kr 10 000,-
  • Kjøpesenter (pr.butikk) kr 400,- Maksimum 36 000,-
  • Gratis kontingent for nyetablerte medlemmer i Brønnøysund i registreringsåret
 

Personvern / GDPR

Vi tar personvern seriøst. Se vår personvernerklæring

 

Grenland Næringsforening har fortløpende medlemsmøter cirka én gang i måneden

Grenland Næringsforening arbeider for regional vekst og for å påvirke rammebetingelsene for regionens næringsliv

Les foreningens årlige medlemsblad og våre utgivelser av temamagasinet Powered By Telemark/innstikk i Dagens Næringsliv

Det handler om å dra i samme retning! Derfor jobber vi aktivt for å etablere samarbeid på tvers av bransjer og kommunegrenser

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler