Medlemskap

Medlemsmøtene til Grenland Næringsforening har blitt en attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland. Et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Du er tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

Som medlem kan du bidra til at næringslivet får en enda sterkere påvirkning i viktige saker. Medlemstallet er økende, og jo flere vi er – jo større styrke!

Følgende kontingentpriser gjelder for 2018

  • Inntil 5 ansatte kr 2 500,-
  • 6 ansatte og flere kr 5 000,-
  • Kjøpesenter (pr.butikk) kr 400,-

Personvern / GDPR

Vi tar personvern seriøst og dine opplysninger vil ikke bli benyttet utad i reklameøyemed. Ved innsendelse av innmeldingsskjema samtykker du i at oppgitte kontaktpersoner vil motta invitasjoner til medlemsmøter o.l., samt aktuelle forenings- og næringslisvnyheter. Dine data vil kun bli benyttet til dette formålet. 

Grenland Næringsforening har fortløpende medlemsmøter cirka én gang i måneden. 

Grenland Næringsforening arbeider for regional vekst og for å påvirke rammebetingelsene for regionens næringsliv.

Det handler om å dra i samme retning! Derfor jobber vi aktivt for å etablere samarbeid på tvers av bransjer og kommunegrenser.

Som medlem i Grenland Næringsforening har din bedrift tilgang til kurs som styrker kunnskapen i bedriften og gjør den enda mer robust. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler