2016 Resymé fra årets medlemsmøter

 

12.01.2016 Medlemsmøte/Bedriftsbesøk
Møtet ble avholdt i Brekkeparken der Brekkeparken Kafe var vertskap og møtesponsor.
Tema: Statsbudsjettet 2016 og «Kan vi lære av næringslivshistorien?
Skatterådgiver Eigil Holt fra EY presenterte aktuelle og nyttige klipp fra det vedtatte budsjettet og fylkeskonservator Tor Kjetil Gardåsen presenterte foredraget «Skien som handelsby de siste 100 år». Vi fikk se interessante bilder fra gamle Skien og den historiske Nyblin-samlingen.

 

09.02.16 Medlemsmøte
Vi er tilbake på Villa Fløyen der hovedtema var foredraget «Med mot, respekt og engasjement utvikler vi morgendagens utøvere». Toppidrettsgymnaset i Telemark v/rektor Alv Øystese og sportssjef Knut Helge Hagen presenterte skolens formål og framtidsplaner. 
Dette sammen med en presentasjon av en næringsanalyse som sammenliknet sysselsetting, nærings- og omsetningsutvikling for sentrale næringer i Skien - med byer i nærområdet v/byutviklingssjef Mette Gundersen i Skien Kommune og analytiker Jan Magne Stensrud i Fivrill Analyse, gjorde dette til en interessant kveld.

 

01.03.16 Medlemsmøte 
Vi fulgte opp fjorårshøstens politikermøte og inviterte valgvinnerne til åpen
debatt om målene de har satt seg for næringslivets rammebetingelser
de neste 3-4 årene. Vi stilte bl.a. spørsmål om hva posisjonen konkret vil gjøre for å fremme vekst og næringsliv i Skien og hvor stor påvirkningskraft har næringslivet selv til å nå fram med sine ønsker? Tidligere styreleder i Skien Næringsforening, Tom Eigel Bratsberg Larsen, tok utfordringen og ledet oss igjennom en interessant debatt. 
Vi takker våre politikere for alltid å ta seg tid til å stille opp når vi inviterer dem.
Videre hadde vi inviterte Mersmaks nye daglige leder Kurt Olsen som
orienterte om sine tanker og idéer for videreutvikling av den populære
festivalen.

 

05.04.16 Medlemsmøte
Vi møttes som vanlig på Villa Fløyen der årets hovedsponsor Sparebank1 Telemark satte agendaen med fokus på vår digitale hverdag. Kommunikasjonssjef John Einar Rørvik ga et innblikk i nye muligheter med mobilbetaling for bedrifter med foredraget «MCash –den digitale lommeboken». 
Adm. banksjef Per Halvorsen avrundet kvelden med et innlegg om moderniseringen i bankbransjen.

 

03.05.16 Generalforsamling
Den 129. Generalforsamlingen ble tradisjonen tro avholdt i mai-møtet. Det var 41 deltagere representert. Etter avholdt generalforsamling redegjorde næringssjef Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland, om status for ny strategisk næringsplan for Grenland. 

Valgene ble som følger:
Styreleder Christer Sørensen (valgt for 1 år)
Nestleder Svein Erik Olesen (ikke på valg)
Styremedlem Thomas Ellefsen (ikke på valg)
Styremedlem Beate Gulljord (ikke på valg)
Styremedlem Kay Tommy Rød (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem Linda Bolsøy Tveitan (valgt for 2 år)
Styremedlem Magnus Nilsen (valgt for 2 år)

Første varamedlem Ronny Sundvall (valgt for 1 år)
Andre varamedlem Marianne Hegna (valgt for 1 år)

Valgkomité:
Finn Erik Karlsen, leder (gjenvalgt for 1 år)
Jan Terje Olsen (gjenvalgt for 1 år)
Tom Eigel Bratsberg Larsen (gjenvalgt for 1 år)

Revisor EY v/Fredrik Nordgård (gjenvalgt for 1 år)

 

07.06.16 Sommermøte på Villa Fløyen
Tema: «Er god lønn, spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger nok for å rekruttere de beste hodene i dagens arbeidsmarked?» Direktør i den nye norske organisasjonen Partnership for Change, Anne Karin Nygård snakket med stort engasjement og entusiasme om nye trender innen bistands- og utviklingsarbeid. Forskning viser at yngre arbeidstakere ser forbi bunnlinjen og stiller spørsmål ved hvordan bedriften tar sosialt ansvar. Basert på sin kunnskap og erfaring viste hun til hvordan DU kan gjøre DIN bedrift attraktiv gjennom sosialt engasjement i Norge og i utlandet. 
På festen var også daglig leder i Mersmak Kurt Olsen som orientere oss om programmet til høstens Mersmak-festival.

 

06.09.16 Medlemsmøte
Som kjent er SNF deltaker i fylkesaksjonskomitéen for NRK TV-aksjonen der Røde Kors i 2016 var årets mottaker. I den sammenheng forespurte vi en svært opptatt mann om å komme på årets første medlemsmøte. 
Med foredraget «Sammen får vi hjelpen helt frem» holdt president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors et gripende foredrag om hvordan organisasjonen arbeider for nettopp å få hjelpen helt frem – til områder de færreste av oss har lyst til å besøke… Han sa «vi må gripes for å begripe». Og ja, - vi ble grepet og nå begriper vi så mye mer! Heldige er Norges Røde Kors som har en president med et slikt engasjement for mennesker i nød. ALDRI har det vært SÅ stille SÅ lenge under et foredrag i Skien Næringsforening.

 

04.10.16 Medlemsmøte 
Vi hadde invitert nyåpnede Elkem Solar Herøya til Villa Fløyen, og fabrikksjef Bjørn Thomassen var kveldens hovedforedragsholder. «På Herøya foregår det mye man ikke vil finne noen andre steder i verden og med en automatiseringsgrad som vi er alene om», sa fabrikksjefen. Elkem Solar Herøya er en av verdens mest miljøvennlige fabrikk for produksjon av blokker til solcelleindustrien. Soleventyret har gitt over 60 nye arbeidsplasser i Grenland. Det ble en interessant kveld og kun et par uker tidligere hadde bedriften offisiell åpning med statsminister Erna Solberg til stede – så temaet var dagsaktuelt.Videre spurte vi våre medlemsbedrifter: Har du plass til nye talenter som kan bidra til verdiskaping og mangfold i din virksomhet? SNF og NAV Skien har inngått en samarbeidsavtale for å kvalifisere og sysselsette flyktninger. Anita Nøstdahl fra NAV Skien orienterte om muligheter og tilskudds-ordninger, og oppfordret bedriftene til å delta.

 

01.11.16 Medlemsmøte 
Tema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv. I årene fremover vil det bli et stort behov for faglært arbeidskraft. Samfunn og arbeidsliv står overfor store omstillinger. Hva blir den rette fagkompetansen? Og er vi forberedt? Fagopplæringssjef i Telemark Fylkeskommune Hans Jacob Edvardsen var kveldens hovedforedragsholder. Han viste oss film der store bygg allerede i dag printes i 3D. Edvardsen påpekte viktigheten av å tilpasse fagopp-læringen til morgendagens virkelighet for å unngå og utdanne unge mennesker til arbeidsledighet. Det ble en lærerik kveld til ettertanke med vekt på hvor viktig det er å være framsynt med hensyn til å tilpasse utdanning til de samfunnsoppgaver som skal løses i både nær og fjern framtid.
Videre hadde vi invitert Skien By’s nye daglig leder Kathrine Nakken – som presenterte foredraget: «Skien By – Den lille storbyen». Skien By ble etablert i oktober 2015 og er en sentrumsforening for næringsdrivende og gårdeiere. «Vi jobber for å fremme sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting, samt legge til rette for gode virksomheter som kan leve godt i byen vår», sa Kathrine. Hun oppfordret oss til å bli bedre kjent med bylivet og byfjesene!

 

06.12.16 Julemøtet med lutefisk
Allerede noen timer etter invitasjonsutsendelse var kvelden fulltegnet til den årlige populære lutefiskmiddagen der neste års hovedsamarbeids-partner i 2017 – Sparebanken Sør – ble presentert. Det ble et hyggelig bekjentskap med adm. direktør Geir Bergskaug som kom ens ærend fra bankens hovedkontor i Kristiansand, og lokal banksjef Tryggve Moe. De hadde med seg Vokalensemblet «GuttaKrutt» som med sine flotte stemmer satte tonen for en hyggelig festkveld med go’biter for ører, hjerne og gane.

Bli medlem

Klikk her for å registrere deg

For mer informasjon om medlemskap, ta kontakt med daglig leder Mette Sannerholt Andersen

tlf: 951 20 848

e-post: msa@grenlandnf.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler