2017 Resymé fra årets medlemsmøter

Kort om årets møter

10.01.17 Medlemsmøte/Bedriftsbesøk
På årets første møte var vi invitert til Grep Grenlands nye og imponerende produksjonsbygg der administrasjonssjef Gro H. Johannessen og nærlingslivskontakt Gro Margit Thorsen var vertskap.
Foredrag: «Mellom børs og katedral» og «Ringer i vannet»

 

07.02.17 Medlemsmøte
Denne kvelden var vi tilbake på Villa Fløyen der vi hadde besøk av adm. direktør i Virke, Vibeke Hammer, som holdt et tankevekkende foredrag om «Delingsøkonomi – verdiskaping og/eller verdikapring?»
Etterfulgt av daglig leder Ann-Iren Haugen i Ungt Entreprenørskap Telemark som fortalte om deres arbeid med å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge i samarbeid med utdanningssystem og næringsliv.

 

07.03.17 Medlemsmøte
Vi møttes på Villa Fløyen der kveldens hovedtema var: «Hvorfor bruke sosiale medier i dag?» Anders Aks fra Sense Kommunikasjon, presiserte hvorfor et godt omdømme blir mer og mer viktig i tiden vi lever i fordi målgruppen aldri har vært så kravstor og lite lojal mot bedriftene og merkevarene som nå. Han fortalte videre om hvorfor sosiale medier er et av de beste verktøyene vi har til å yte eksemplarisk kundeservice og bygge et godt omdømme. Ikke fordi du må, men fordi det er lønnsomt!
Senere fikk vi høre en suksesshistorie om integrering. Anita Nøstdahl fra NAV presenterte en bedrift som fortalte om sine erfaringer.

 

04.04.17 Samarbeidsmøte NHO Telemark og Skien Næringsforening
 Sammen inviterte vi til ettermiddagsmøte og MINIKONFERANSE på Kafé K
 med tema «Grønn digital framtid» der bl.a. datalagring i Grenland stod på
 agendaen. Mange av våre medlemmer stilte og temaet engasjerte.

 

02.05.17 Generalforsamling
 Den 130. ordinære generalforsamlingen ble tradisjonen tro avholdt i maimøtet.
Det var 46 deltagere representert.
Valgene ble som følger:

STYRET:
Styreleder Christer Sørensen
(gjenvalgt for 1 år)
Styremedlem Thomas Ellefsen
(gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem Marianne Hegna
(valgt for 2 år)
Styremedlem Hans Rønning
(valgt for 2 år)
Styremedlem Kay Tommy Rød
(ikke på valg)
Styremedlem Linda Bolsøy Tveitan
(ikke på valg)
Styremedlem Magnus Nilsen
(ikke på valg)
1. varamedlem Lene Syvertsen Olsson
(valgt for 1 år)
2. varamedlem Lene Thorstensen
(valgt for 1 år)

VALGKOMITÉ:
 Finn Erik Karlsen, leder
 (gjenvalgt for 1 år)
 Jan Terje Olsen
 (gjenvalgt for 1 år)
 Tom Eigel Bratsberg Larsen
 (gjenvalgt for 1 år)

REVISOR:
 EY v/Fredrik Nordgård
 (gjenvalgt for 1 år)

Videre ga en enstemmig generalforsamling styret fullmakt til å sluttføre forhandlingene om en felles Grenland Næringsforening.

Etter avholdt generalforsamling fikk vi presentert to av forslagene til nytt bibliotek og internasjonalt Ibsensenter i Skien: «Bibliotekkvartalet" v/Petter Øygarden og Per Stian Dahle og «Skien Brygge», presenterte av Svein Ellingsen Rom Eiendom.

 

15.05.17 Eiendomsskatt Klosterøya
I samarbeid med Eiendomsskattekontoret inviterte vi til ettermiddagsmøte på Klosterøya med tema omtaksering av eiendommer i Skien kommune. Møtet satt fokus på taksering og eiendomsskattelegging av næringsbygg med orientering om administrasjonens mandat, framgangsmåte for takseringen og klageadgang. Kommunens representanter hadde satt av god tid til spørsmålsrunde og mange av de fremmøtte benyttet sjansen til å stille spørsmål om en omdiskutert skatt.

 

06.06.17 Sommermøte på Villa Fløyen
Vi markerte sesongavslutningen med sommerfest på Villa Fløyen. Formuesforvaltning stilte nok en gang velvillig opp som sommerfestens møtesponsor og hadde med seg kunstrådgiver Geir D. Hauge som presenterte kåseriet «Kunst til glede og besvær – en kunstselgers bekjennelser».
Kampen om lokalisering av nytt Ibsenbibliotek var godt i gang og Gunn Marit Christenson - prosjektleder for samlokalisert nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter – fortalte om prosjektet, etterfulgt av presentasjon av nok et lokasjonsalternativ; "Kulturkvartalet".
Videre orienterte Kirvil Schulz fra Folkeuniversitetet om høstens kurstilbud for foreningens medlemmer, og videreføring av foreningens kurssamarbeidsavtale med Folkeuniversitetet.

 

05.09.17 Medlemsmøte
 Denne kvelden var det innkalt til en historisk ekstraordinær
 generalforsamling der en fusjon mellom Porsgrunn og Skien
 næringsforeninger ble enstemmig vedtatt.
Vi hadde også besøk av rådgiver hos Oslo-selskapet Strategic Consulting Group, Arne Harket, som satt strategi på kartet. I sitt foredrag viste han eksempler på gode og dårlige strategier fra nasjonale og internasjonale virksomheter. Han mente mange ledere starter i feil ende når utvikler sine forretningsstrategier og som i mange tilfeller ikke er strategier, men forhold som handler om målsetninger eller operasjonell effektivitet. Vi fikk også svar på hvorfor selskaper som har definert sine konkurransefortrinn og strategi er posisjonert for høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet av konkurrentene.

 

31.10.17 Frokostmøte Byutredningen
Grenland Næringsforening, NHO Telemark og Vekst i Grenland inviterte til frokostmøte med tema «Byutredningen». Denne skal danne grunnlag for Grenlands forhandlinger med staten om en byvekstavtale samt videre arbeid med Bypakke Grenland fase 2. Frokostmøtet ga næringslivet en mulighet til å gi innspill direkte til planleggerne. Bodil Riis fra Jernbanedirektoratet og Eva Preede fra Statens vegvesen orienterte, og innspill fra deltakerne ble notert med løfte om at disse skulle hensyntas i den videre prosessen. Det var et nyttig møte der næringslivets innspill ble tatt på alvor.

 

07.11.17 Medlemsmøte
 Hovedsponsor Sparebanken Sør var medarrangør og kveldens
 hovedtema ble presentert av prosjektleder Birgitte Gulla Løken,
 konsernsjef i Skagerak Energi, Knut Barland, og adm. banksjef i
 Sparebank1, Per Halvorsen, som orienterte om Grenlands nye spenstige
 kommunikasjonsprosjekt Powered by Grenland (senere omdøpt til
 Powered by Telemark).
 Videre fikk vi en innføring i det nye GDPR-lovverket som trer i kraft i
 2018 og en kort orientering om Teater Ibsen og billett-tilbud til
 foreningens medlemmer.

 

09.11.17 Halvdagsseminar/Samarbeidsmøte med Lederforum Grenland
Temaet for seminaret var «Telemark 2030 - verdensklasse eller bakevje?» Verden står ovenfor store endringer, og hvordan holder Telemark tritt med alt som skjer? Hvordan ruster lokale bedrifter seg for framtiden? Dette ga dyktige foredragsholdere fra fylket vårt noen svar på, rundt temaer som bl.a. bærekraft, teknologi og innovasjon.
Dagen avsluttet med stort engasjement i workshops som resulterte i gode, framtidsrettede og spenstige forslag om veien videre for næringslivet i Telemark.

 

05.12.17 Julemøte på Villa Fløyen
 Tradisjonen tro var kvelden fulltegnet på rekordtid til den årlige populære
 lutefiskmiddagen der neste års hovedsamarbeidspartner i 2018 –
 Skagerak Energi – ble presentert. Konsernsjef Knut Barland fortalte om
 selskapets mangesidige virksomhet og medlemmene satt stor pris på å ha
 fått Skagerak Energi med på laget.
Tommy Hansen (syngende kantinesjef hos Skagerak) og Lady J. avsluttet det offisielle programmet med juleblues og nostalgiske og svingende 50-talls rytmer. En festkveld med go’biter for ører, hjerne og gane.

Bli medlem

Klikk her for å registrere deg

For mer informasjon om medlemskap, ta kontakt med daglig leder Mette Sannerholt Andersen

tlf: 951 20 848

e-post: msa@grenlandnf.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler