2018 Resymé fra årets medlemsmøter

Kort om årets møter

09.01.18 Medlemsmøte/Bypakke og Byutredningen 
ViG og NHO Telemark var medarrangører på årets første medlemsmøte der næringslivet fikk mulighet til å gi innspill direkte til planleggerne av Bypakken og Byutredningen. Representanter fra Bypakke Grenland, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen orienterte om handlingsprogrammet for Bypakken og Byutredningen som vil publiseres om kort tid.

 

06.03.18 Medlemsmøte/Konflikhåntering
Tenden Advokatfirma AS var kveldens møtesponsor. Advokatene Kenneth Foyn Markeng og Thomas Lie ga nyttige råd om hvordan konflikter kan forebygges og løses. De delte sine erfaringer om betydningen av å se helheten når konflikter skal løses - og ikke se seg blind på selve konflikten.

 

10.04.18 Bedriftsbesøk til hovedsamarbeidspartner Skagerak Energi
Medlemsmøte ble avholdt hos vår hovedsamarbeidspartner Skagerak Energi der konsernsjef Knut Barland og kommunikasjonsdirektør Kristian Norheim tok oss imot. Knut Barland innledet kvelden med en presentasjon av sin mangeartede virksomhet med grønn profil. Kveldens hovedforedragsholder Lisa Cooper som opprinnelig er fra New York, engasjerte nærmere 70 medlemmer med kveldens hovedtema om mangfold og mangfoldsledelse.

Videre presenterte styreleder Laila Lerum Grenlands vellykkede grunnskoletilbud på Hovet - International School Telemark, og apoteker Rikardur Robertsson Rikardsen, Vitusapoteket på Herkules overbeviste forsamlingen om at ansettelse av innvandrere via NAV-systemet er lønnsomt og vinn-vinn for både arbeidsgiver og ansatt.

For egen del tilføyer vi - for samfunnet også - noe GNF tar på alvor ved inngåelse av samarbeidsavtale om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger med Nav Skien og Nav Porsgrunn, - denne kvelden representert ved Anita Nøstdahl og Marjan Farahmand som presenterte muligheter for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet.

Espen Fløtre Syversen, Folkeuniversitetet Telemark presenterte vårens nye salgskurs og kvelden avsluttet med omvisning i Skageraks Energi flotte signalbygg før deilig middag i Skageraks kantine.

 

19.04.18 Frokostmøte Herøya Industripark
I samarbeid med Herøya Industripark og Herøya Næringspark inviterte Grenland Næringsforening til frokostmøte på Herøya. Tema for møtet var «Næringssamarbeid i Grenland på tvers av kommunegrenser og bransjer». Skiens ordfører Hedda Foss Five og Porsgrunns ordfører Robin Kåss innledet møtet og fortalte om hvordan kommunene i samarbeid med Grenland Næringsforening kan bidra til et godt klima for næringsutvikling i regionen.

Daglig leder i Grenland Næringsforening Mette Sannerholt Andersen, presenterte sammen med styreleder Christer L. Sørensen, Grenland Næringsforening, og møtet fikk en hyggelig avslutning da vi kunne ønske Herøya Industripark velkommen som nytt medlem.

 

08.05.18 Generalforsamling/konjunkturrapport
Den 131. ordinære generalforsamlingen ble tradisjonen tro avholdt i maimøtet. 
Det var 45 deltagere representert, hvorav 33 stemmeberettigede. 
Valgene ble som følger:

STYRET:
Styreleder Christer Sørensen
(gjenvalgt for 1 år)
Styremedlem Thomas Ellefsen
(ikke på valg)
Styremedlem Marianne Hegna
(ikke på valg)
Styremedlem Hans Rønning
(ikke på valg)
Styremedlem Jacob Aasland
(valgt for 2 år)
Styremedlem Linda Bolsøy Tveitan
(gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem Magnus Nilsen
(gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem Lene Syvertsen Olsson
(Valgt for 2 år)
Styremedlem Lasse Kittilsen
(valgt for 2 år)

1. varamedlem Lene M Aas Thorstensen
(valgt for 1 år)
2. varamedlem Odd Richard Liland
(valgt for 1 år)

VALGKOMITÉ:
Jan Terje Olsen, leder
(gjenvalgt for 1 år)
Tom Eigel Bratsberg Larsen
(gjenvalgt for 1 år)
Hans Johan Dyring
(gjenvalgt for 1 år)

REVISOR:
EY v/Fredrik Nordgård
(gjenvalgt)

Etter avholdt generalforsamling presenterte sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, vårens ferske konjunkturrapport.

 

05.06.18 Medlemsmøte/Sommerfest 
Vi markerte sesongavslutning og inviterte til medlemsmøte/sommerfest på Villa Fløyen
Formuesforvaltning stilte nok en gang velvillig opp som sommerfestens møtesponsor. Denne gangen hadde de med seg tidligere NRK-journalister og profilerte TV-ansikter, Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen som hovedforedragsholdere. De holdt et spennende foredrag om året1968, vår generasjons 50 års jubileum. Sommerfesten ble avsluttet med mingling og grilling i hagen.

 

14.06.18 Frokostmøte Bypakka 
Grenland Næringsforening, NHO Vestfold og Telemark og Vekst i Grenland inviterte til et viktig frokostmøte om Bypakka . Dette var siste sjanse for næringslivet til å gi innspill før beslutninger må tas.

Vi gjenomgikk:
-Hvilke endringer kommer i handlingsprogrammet for Bypakka?
Olav Risholt redegjorde. Deretter plenumsdiskusjon med påfølgende oppsummering og mange konstruktive innspill.
-Byvekstavtale, forhandlingene mellom Grenland og Staten, hva er viktig for oss?
Marte Bakken Resell fra Telemark fk. orienterte. Deretter diskusjon i grupper med påfølgende oppsummering og ennå flere konstruktive innspill. 
Midtveis var det innlagt en uhøytidelig Kahoot-konkurranse med tema-relaterte spørsmål.
Innspillene ble notert og tatt med i videre arbeid.

 

22.08.18 Frokostmøte i Skien Næringforum
Det var et stort engasjement på frokostmøte i Skien Næringsforum om byvekstavtalen i Skien rådhus i 22. august.
Skien Næringsforum består av beslutningstakere blant Skien Kommunes politikere og et bredt sammensatt utvalg av Grenland Næringsforenings medlemmer. Det var bred enighet om at ny byvekstavtale er viktig for regionen vår.

 

04.09.18 Medlemsmøte
CEO på Torp Sandefjord Airport, Gisle Skansen informerte oss om hvordan Torp flyplass har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene og er i dag landets tredje største på utenrikstrafikk etter Gardermoen og Flesland. I år passeres 2 millioner reisende for første gang i historien. Torp er Grenlands nærflyplass og en av få private flyplasser som må slåss som David mot Goliat for sine rammebetingelser. 

Videre oppdaterte Hanne Gro Haugland, daglig leder i Vekst i Grenland, oss om prosjektet: Grenland/Telemark som attraktivt etableringssted for bedrifter i verdikjeden for sjeldne jordarter (REE).
Kvelden ble avsluttet med en nydelig middag og sosialt samvær.

 

02.10.18 Medlemsmøte
DNB var kveldens møtesponsor og stilte med utenbys foredragsholder, fagspesialist Ståle Johansen fra DNB Markets, Oslo. Han tok opp et spennende tema som mange er opptatt av for tiden. Hvordan ser framtiden ut for Bitcoins og Ethereum? 

Vi fikk også møte Anca Maria Helgesen, kundeansvarlig for bedriftsmarkedet i DNB i Telemark.
I sitt foredrag om Ringvirkninger ga hun oss et innblikk av hvilke verdibidrag ansatte, bedrifter og eiere tilfører samfunnet.

Bli medlem

Klikk her for å registrere deg

For mer informasjon om medlemskap, ta kontakt med daglig leder Mette Sannerholt Andersen

tlf: 951 20 848

e-post: msa@grenlandnf.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler