Næringspolitikk

Gjennomslagskraft og styrke får vi ved å være en seriøs og representativ forening der medlemmene står samlet bak ønsket om et fremtidsrettet, vekstkraftig næringsliv.

Samarbeidspartneren

Det handler om å dra i samme retning! Derfor jobber vi aktivt for å etablere samarbeid på tvers av bransjer og kommunegrenser. Vårt mål er at alle skal tjene på å samarbeide. Ved å tenke Grenland som helhet kan vi oppnå bedre resultater enn når vi kun ser vår egen organisasjon. "Går det bra for naboen -går det bra for deg" er det noe som heter..

Skien Næringsforum og Skien 2020 er eksempler på samarbeid som har gitt gode resultater.

Grenland Næringsforening er høringsinstans i næringspolitiske saker, og vi erfarer at foreningen har gjennomslagskraft og blir hørt

Møteplassen der politikere, næringsliv og kommunens administrasjon møtes til informasjon og diskusjon. 

I Skien er det behov for en forpliktende og langsiktig handlingsplan for å gjenskape en attraktiv, aktiv bykjerne.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler