Næringsforum

Møteplassen der politikere, næringsliv og kommunens administrasjon møtes til informasjon og diskusjon. 

Gir bedre beslutningsgrunnlag

Næringsforumene har ingen beslutningsmyndighet, men har som mål å skape bedre forståelse for hverandres synspunkter og utfordringer. Med direkte kommunikasjon forsterkes muligheten for bedre forståelse i prosessen med å ta gode beslutninger.

Det er Skien/Porsgrunn kommune og Grenland Næringsforening som er ansvarlig for planlegging og arrangement. Saker som er debattert er bl.a.

Representantene fra Grenland Næringsforening er

 • Christer L. Sørensen (styreleder GNF)
 • Mette Sannerholt Andersen (daglig leder GNF)
 • Samt ledere for lokautvalgene og faste innvalgte medlemmer fra GNFs medlemsmasse. 

Saker som har vært diskutert i forumene: 

      Skien Næringsforum

 • Neste sak: Samferdsel og byutvikling/byvekstavtale 
 • Etablering av hyperscale datasenter i Skien
 • Infrastruktur - Bypakke 2
 • Det ble ingen kommunesammenslåing. Hva nå Grenland?
 • Etablering av strålesenter for kreftbehandling ved Sykehuset Telemark
 • Samarbeid og forutsigbarhet; Næringslivets behov for langtids-
  planlegging
 • Areal- og transportplan i Grenland

      Porsgrunn Næringsforum 

 • Porsgrunn næringsforening er i oppstartsfasen, saker vil anløpe innen året
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler