2018 Høringssaker og tilsvar

Høring E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru 

Høringfrist 19.10.2018
Saksdokumenter:

Alle dokumenter og vedlegg kan leses her

-Saken er behandlet i GNF i Skien og Porsgrunn Lokalutvalg og GNFs styre og følgende høringssvar er sendt:

Varsel om oppstart av planarbeid, sykkelpressveg mellom Skien og Porsgrunn

Høringsfrist 10.09.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er sendt GNF v/Skien Lokalutvalg for uttalelse 06.08.2018. SLU støtter oppstart av planarbeid og GNF har ingen høringskommentarer.     

Varsel om oppstart av planarbeid på Gulset lokalsenter, Skien

Høringsfrist: 15.06.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og GNF har ingen høringskommentarer.

Forslag til klimahandlingsprogram for Skien kommune til offentlig høring

Høringsfrist: 15.06.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg. GNF støtter klimahandlingsprogrammet og har ingen høringskommentarer.

"Moflataprosjektet" Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 Telemarksvegen-Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen Varsel om oppstart av planarbeid

Saken er er sendt til Skien Lokalutvalg til orientering.

Offentlig ettersyn - områdeplan for Stevneplassen

Høringsfrist: 21.04.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saksdokumenter er sendt  Styret i GNF og Skien Lokalutvalg 21.02.2018

Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og følgende høringssvar er sendt:

Detaljregulering for gbnr. 11/1 - Datasenter på Gromstul

Høringsfrist: 16.03.2018Saksdokumenter:

Saksdokumenter er sendt GNF -Skien Lokalutvalg for uttalelse 2.2.2018  

Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og følgende høringssvar er sendt:

Detaljregulering for Tømmerkaia, Skien

Høringsfrist: 10.02.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saksdokumenter er sendt  Styret i GNF og Skien Lokalutvalg januar 2018.  

Saken er behandlet i GNF - Skien Lokalutvalg og GNFs styre og følgende høringssvar er sendt: 

 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler