2019 Høringssaker og tilsvar

Varsel om oppstart av detaljregulering for GBNR. 300/ 2658 m.fl - Telemarksgata 24 (Hotel Nora)

Høringfrist 21.08.2019
Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er er sendt Skien Lokalutvalg for uttalelse, lokalutvalget har på dette stadiet ikke noen innvendinger til saken. 

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Telemarksvegen 61 (Forretning, bensinstasjon og bolig)

Høringfrist 07.06.2019
Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og GNF har ingen høringskommentarer på nåværende tidspunkt. Dette er orientert om per. e-post til prosjektleder i Skien kommune 7/6 2019.

Oppstartvarsel områderegulering for Raset

Høringfrist 04.02.2019
Saksdokumenter:

-Saken er behandlet i GNF v/Skien Lokalutvalg og følgende høringssvar er sendt :

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler