2020 Høringssaker og tilsvar

Hva mener du om planen for Raset? - Høringsbrev

Høringsfrist 18.januar 2021

Saksdokument:

Høringssvar: 
Saken er er sendt Skien Lokalutvalg og styret i Grenland Næringsforening for uttalelse.

Detaljregulering for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul

Høringsfrist 25.09.2020
Saksdokumenter:

Høringssvar: 

19/09002-23 Hva mener du om planen for hotell i Telemarksgata? 

Høringsfrist 20.06.2020
Saksdokumenter:

Høringssvar: 
Saken er er sendt Skien Lokalutvalg for uttalelse, lokalutvalget har på dette stadiet ikke noen innvendinger til saken. 

Varsel om oppstart av reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul, GBNR 11/1 Skien Kommune

Høringsfrist 26.02.2020
Saksdokumenter:

Høringssvar: 

200103 Varsel om oppstart for Århus bru

Høringsfrist 20.02.2019
Saksdokumenter:

Høringssvar:

Melding om vedtak: detaljregulering for eiendommen 221/32 - Rødmyr

Høringsfrist 03.02.2019
Saksdokumenter:

Høringssvar ikke sendt, ingen innvendinger til saken.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler