2018 Høringssaker og tilsvar

Varsel om oppstart av planarbeid, sykkelpressveg mellom Skien og Porsgrunn

Høringsfrist 10.09.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er sendt Porsgrunn Lokalutvalg for uttalelse 06.08.2018.

Forslag til klimahandlingsprogram for Porsgrunn kommune til offentlig høring

Høringsfrist: 15.06.2018Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Porsgrunn Lokalutvalg. GNF støtter klimahandlingsprogrammet og har ingen høringskommentarer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler