2018 Høringssaker og tilsvar

Høring E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru 

Høringfrist 19.10.2018
Saksdokumenter:

Alle dokumenter og vedlegg kan leses her

-Saken er behandlet i GNF i Skien og Porsgrunn Lokalutvalg og GNFs styre og følgende høringssvar er sendt:

Varsel om oppstart av planarbeid, sykkelpressveg mellom Skien og Porsgrunn

Høringsfrist 10.09.2018
Saksdokumenter:

Høringssvar: Porsgrunn Lokalutvalg har fått tilsendt høringen for uttalelse 06.08.2018. PLU har ingen høringskommentarer. 

Forslag til klimahandlingsprogram for Porsgrunn kommune til offentlig høring

Høringsfrist: 15.06.2018
Saksdokumenter:

Høringssvar: Saken er behandlet i GNF v/Porsgrunn Lokalutvalg. GNF støtter klimahandlingsprogrammet og har ingen høringskommentarer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler