Høringssaker Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar:

Forslag til endring etter enklere prosess av "reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør, planID 383" 

Høringsfrist 28.02.2020
Saksdokumenter:

Høringssvar: Sendt PLU for uttalelse. PLU har Ingen høringskommentarer.  

Nasjonal transportplan 2022-2033 - anmodning om innspill fra kommuner, næringsliv og andre interessenter 

Høringsfrist 14.05.2020
Saksdokumenter:

Høringssvar: 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler