Meny
Search
Search

Lokalutvalg

Les om lokalutvalgenes mandat og medlemmer
Utvalgene er underlagt Styret i GNF. Hvert utvalg består av 3 medlemmer, hvorav en velges som leder. Utvalgene kan ikke inngå avtaler eller representere Grenland Næringsforening utad uten Styrets godkjenning.

Lokalutvalget skal sammen med styret og daglig leder - og evt. andre oppnevnte - være representant i spesifikke organer - som Skien Næringsforum og Kontaktutvalget.

Lokalutvalgenes arbeidsoppgaver er:
- Komme med innspill/forslag til aktuelle temaer på medlemsmøter
- Skaffe nye medlemmer
- Ad hoc - saker

Medlemmer i Skien lokalutvalg

Tom Eigel Bratsberg Larsen
Leder
Finn Flogstad
Magnus Nilsen

Medlemmer i Porsgrunn lokalutvalg

Lasse Kittilsen
Leder
Marit Kittilsen
Kjersti Hole Haatveit