Samarbeidsavtale NAV

Har din neste medarbeider flyktningbakgrunn? I Skien og Porsgrunn er det registrert...

I Skien og Porsgrunn er det registrert arbeidssøkere med flyktningbakgrunn som har kompetanse innen økonomi og administrasjon, markedføring, IT, IT-ingeniører, agronomer og håndverkere. Arbeidssøkerne snakker norsk eller er i norskopplæring. Kanskje finner du din neste medarbeider blant noen av disse?

 

Samarbeidsavtale 2018 om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger

Varighet og samarbeid:
På begynnelsen av året inngikk GNF en samarbeidsavtale med NAV Skien og NAV Porsgrunn om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger. Avtalen gjelder i første omgang ett år - med mulighet for forlengelse. 
NAVs kontaktpersoner vil være deltakende på foreningens medlemsmøter og bidra aktivt til kontakt og samarbeid med medlemsbedriftene.

 

Mål/Hensikt:
Avtalen bygger på et gjensidig ønske fra GNF og NAV om å kvalifisere flyktninger og få flere i arbeid og færre på stønad, og på denne måten bidra til verdiskapning for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet.
Målet er å formalisere og systematisere involveringen av medlemsbedrifter i GNF for å kvalifisere flyktninger til arbeid.

 

Ønsker din bedrift å delta?
Arbeidssøkerne snakker norsk eller er i pågående norskopplæring. Kanskje du finner din neste medarbeider blant disse?

Ta kontakt med
Marjan Farahmand, NAV Porsgrunn, tlf. 915 52 638  
Anita Nøstdah, NAV Skien, tlf. 402 46 368

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler