Meny
Search
Search
Bli mentor for studenter på USN!

Bli mentor for studenter på USN!

01. september 2022
Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for student ved USN Handelshøyskolen og ingeniørutdanningen?
Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus Bø, Ringerike, Vestfold, Drammen og Kongsberg.

Vårt program lar utvalgte studenter i 2. og 3. års trinnene ved våre 3-årige bachelorstudier få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.

Hvem kan være mentor?
Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem e.l. i arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.

For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:
• Er faglig nysgjerrig
• Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
• Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
• Kan kommunisere
• Er villig til å dele av egne erfaringer
• Er inkluderende, åpen og imøtekommende
• Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse

Hva består programmet av?
Arbeidslivsmentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene
• en diskusjonspartner
• muligheten til å knytte kontakter
• skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere

Mentorene skal ikke være leksehjelpere i forhold til selve studiet, de skal fungere som:
• samtalepartner
• kontakt-bygger
• inspirator
• veileder i forbindelse med hvordan man bruker studietiden til å forberede seg til yrkeskarrieren og studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden på arbeids-markedet eller i videre studier.

Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan studentene tenker og prioriterer og hva de studerer. Årets kull skal etableres i høst med varighet gjennom ca seks måneder i inneværende studieår, med formell avslutning ved påsketider.
I løpet av program-perioden vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i høst og ytterligere tre felles programsamlinger i vårhavåret, alle etter arbeidstid (se datoer her).

I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom - vi anbefaler ca. en gang i måneden. Hver mentor får ansvar for én student. Det forventes ikke at mentoren skal skaffe konkret jobb til studenten. Det ventes heller ikke at en mentor kan svare på alle studentenes spørsmål, erfaringsmessig har vi sett at mentorer kan koble inn eget nettverk der de selv kanskje ikke har førstehåndskjennskap. Vi vil gi konkrete eksempler på dette under introduksjonen til programmet på startsamlingen.

De felles programsamlingene gjennomføres etter arbeidstid - enten på USN, hos en samarbeids-partner eller ute i en bedrift i nærheten av campus. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales deretter individuelt.

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?
Som mentor får du
• en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter - og med de andre mentorene og USN
• økt kjennskap til dagens innhold i studiene
• innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere
De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha egen programtemaer, og kan også være bedriftsbesøk.
USN har kjørt dette arbeidslivsmentorprogrammet tidligere. Mange mentorer er med i flere kull, og i 2021 hadde hele 44% av mentorene vært med som mentor en eller flere ganger tidligere. Her er noen sitater fra tidligere mentorer som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg:

”Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit - det bevisstgjorde også min egen”
• ”Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
• ” Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
• ”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”

Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv

Hvordan komme med i programmet?
Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. Ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende prat eller for nærmere informasjon om mentorprogrammet. Vi ser frem til å høre fra deg! Vi har engasjert erfarne og profesjonelle folk som prosessledere for programmet i alle campuser som mentorprogrammet holdes.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. deltakelse i arbeidslivsmentorprogrammet ikke honoreres overfor mentorene og at det er gratis deltakelse for studentene. For studentene er deltakelse en frivillig tilleggsaktivitet på egen fritid som ikke inngår i selve studiene.

Hvis du ønsker å være med som mentor send en e-post til siljag@usn.no eller ring tlf 9325 4077, så vil du motta registreringsskjema.
Parallelt inviterer vi i disse dager studentene til å bli med i programmet. De som er interessert får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor. CV og svarene fra begge grupper gir oss et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviterer vi alle utvalgte til kick-off/startsamling.
Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM