Meny
Search
Search
Top Image

HANDELSKAMMER

Vi sertifiserer eksportdokumenter og utsteder tolldokumentet ATA-carnet

GRENLAND CHAMBER OF COMMERCE  (tidligere Skiens Handelskammer) ble fra 6. april 2021 innlemmet i Grenland Næringsforening, som nå håndterer og tilbyr handelskammerets tjenester i Vestfold og Telemark. 
 

I forbindelse med overtakelsen har handelskammeret skiftet navn til GRENLAND CHAMBER OF COMMERCE (GCC). 
GCCs tjenester er aktuelt for bedrifter og privatpersoner som driver med eksport og import.

For mange kan GCCs tjenester spare bedriften for både tid og penger.
 

Sertifisering

ATA - carnet

Side Image

Hva vi tilbyr

ATA-carnet  - Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel/utførsel av varer. Under forutsetning av at varene skal returneres til Norge kan du reise med carnet - med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger, uten å deponere for toll og avgifter.
Aktuelle varer for ATA-carnet kan være yrkesutstyr av større verdi (over 10 000 kroner), varer til fremvisning eller demonstrasjon på varemesser, utstillinger og liknende, utstyr til sirkus og tivoli, utstyr til kultur- og idrettsarrangement, varer til testing, spesialverktøy, vitenskapelige instrumenter, dyr til avl, og velferdsmateriell til sjømenn.
 

Sertifisering - Vi tilbyr sertifisering av:  

 • Certificate of Origin/Opprinnelsesbevis (Ikke preferensielle opprinnelsesbevis)   
 • Faktura / Proformafaktura
 • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
 • Visumsøknader
 • Helsesertifikat på fisk


Begge tjenestene registreres enkelt og effektiv i hver sitt online-plattform (www.essCert.com & www.e-ata.no)

 

Visste du at......

De første handelskamrene ble etablert i Frankrike i 1599

Det finnes ca. 12 000 handelskamre i verden - og 14 av dem i Norge

Medlemmer i GNF får reduserte priser

Side Image

Historie

Litt om vår egen historie:

Skiens Handelskammer ble stiftet 21. april 1911.

Initiativtaker var Skiens Børs v/konsul Carl Stousland

Flere foreninger og institusjoner i Skien ble invitert til å være med på stiftelsen:
 

 • Skiens Kjøbmandsforening (forløperen til Grenland Næringsforening),
 • Skiens Brugseierforening,
 • Skiens Handelsreisendes forening,
 • Skiens banker,
 • Skipsmeglere med tilhold i Skien.
 • Skiens Håndverkerforening (senere Skien Håndverk og Industriforening) ble med fra mars 1946.
 

Formålet har fra starten av vært å fremme Skiens kommersielle interesser.

Styrets første formann var initiativtaker Carl Stousland - og han satt i hele 26 år.

I alt er det 6 personer som har innehatt vervet som styreleder.

Tormod Stensland fungerte som forretningsfører og styreleder fra 1978 til 2009 – i 31 år!


Grenland Næringsforening ble eneeier av Skiens Handelskammer i 2020. Skiens Handelskammer fusjonerte med Grenland Næringsforening i 2021, og endret navn til Grenland Chamber of Commerce.

Erik Tanche Nilssen har hatt vervet som styreleder siden 2009 og frem til fusjonen i 2021. 

Advokat Heidi Amlie Grindem fungerte som forretningsfører fra 2010 til 2021. 

Side Image

Kontakt