Meny
Search
Search

BLI MEDLEM

Våre medlemmer er små og store bedrifter i alle bransjer. Medlemsmøtene til Grenland Næringsforening er en attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland. Et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Du er tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

Som medlem kan du bidra til at næringslivet får en sterkere påvirkning i viktige saker. Medlemstallet er økende, og jo flere vi er – jo større styrke!