Meny
Search
Search
Top Image

Hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

Det er attraktivt å være Grenland Næringsforenings hovedsamarbeidspartner, og gjennom dette samarbeidet spiller vi hverandre og regionen bedre.

Hovedsamarbeidspartnere for 2024 er: 
ADVOKATFIRMAET EUROJURIS TELEMARK & SPAREBANK 1 SØRØST NORGE.


Begge har vyer og ambisjoner for både regionen og næringsforeningen. Sammen ønsker vi å sette Grenland på kartet og løfte foreningen videre inn i fremtiden. 

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark:

Vi må være attraktive i et langsiktig perspektiv, sier Johan Henrik Frøstrup som er partner og advokat i Eurojuris Telemark. De er resultatet av sammenslåingen av Advokatene Skien og Frøstrup Løitegaard i 2022, og er en del av den landsdekkende Eurojuriskjeden. Eurojuris Telemark er et advokatkontor med svært kompetente advokater og gir juridisk bistand til små og mellomstore bedrifter, privat­personer og person­lige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper. Med dette samarbeidet ønsker vi å bygge videre på den veksten vi har hatt, og å være en bidragsyter inn i regionens videre vekst og utvikling, fortsetter Frøstrup. Vi gleder oss til å gå sammen med næringsforeningen i 2024, og håper både vi, medlemmene og næringsforeningen skal ha glede av dette samarbeidet, avslutter han. Hans ni kollegaer og to sekretærer på kontoret på Lie er klare for et innholdsrikt og spennende samarbeid! 
folk
Johan Henrik Frøstrup

Sparebank 1 Sørøst Norge:
Per Halvorsen, konsernsjef Sparebank 1 Sørøst-Norge, er glad for denne avtalen. Om samarbeidet sier han: For oss i Sparebank 1 Sørøst-Norge er samarbeid og lokal tilknytning meget viktig, og gjennom samarbeidet med Grenland Næringsforening ønsker vi å være en aktør i en region som er i rask utvikling. Vi har en lang historie med Grenland Næringsforening , har hatt stor glede av den veksten foreningen har hatt de siste årene, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det videre arbeidet med næringspolitikk, nettverk og attraktivitet.
Sponsoransvarlig Lars Høgli Skau, og Områdebanksjef Grenland, Einar A. Rørvik, gleder seg til å sette preg på 2024 sammen med Grenland Næringsforening. 
folk
Per Halvorsen

Side Image

Hovedsamarbeidspartnere 2024