Meny
Search
Search

Saker til høring

Grenland Næringsforening er høringsinstans i næringspolitiske saker, og vi erfarer at foreningen har gjennomslagskraft og blir hørt
Her finner du høringsaker ferdig behandlet eller under behandling. 
Vi tar tak i saker som berører næringslivet og dens rammevilkår.
Har du spørsmål om behandling av tidligere høringssaker - ta kontakt

Høringssaker Porsgrunn Kommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Høringsaker Skien Kommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Høringssaker Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Andre høringssaker

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.
Les mer

Høringssaker Bamble Kommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.
Les mer