Meny
Search
Search

MØTEPLASSEN

Grenland Næringsforening har faste medlemsmøter første tirsdagen i måneden
Foreningens er en attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland - et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Du er tilstede der beslutningstakere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet.

Møtene avholdes vekselsvis i Skien og Porsgrunn, og noen ganger i form av bedriftsbesøk. I Skien benytter vi ofte Villa Fløyen, vårt ærverdige bygg som har vært i foreningens eie siden 1955.
 

Viktig arena for næringslivet

Vi har fra 70 til 150 deltakere på våre møter, noe som gir gode muligheter til å knytte nye kontakter og utvide nettverket. Våre arenaer gir nye samarbeid og idéer oppstår, og er en av de foretrukne møteplassene hvor beslutningstagere i regionen møtes for utveksling av erfaringer.
 

I vekst

Foreningen har vokst kraftig de siste årene, og med godt over 500 medlemsbedrifter er vi en stor aktør i regionen. Vi representerer en stor bredde i bransjer, størrelser og geografisk beliggenhet. Dette forsøker vi å ta hensyn til når vi velger tema til foredragene på arrangementene - her skal det være noe for en hver smak! 
Se våre medlemsbedrifter og bransjer