Meny
Search
Search

Næringspolitikk

Grenland Næringsforening arbeider for regional vekst og for å påvirke rammebetingelsene for regionens næringsliv
Gjennomslagskraft og styrke får vi ved å være en seriøs og representativ forening der medlemmene står samlet bak ønsket om et fremtidsrettet, vekstkraftig næringsliv.
 

Samarbeidspartneren

Det handler om å dra i samme retning! Derfor jobber vi aktivt for å etablere samarbeid på tvers av bransjer og kommunegrenser. Vårt mål er at alle skal tjene på å samarbeide. Ved å tenke Grenland som helhet kan vi oppnå bedre resultater enn når vi kun ser vår egen organisasjon. «Går det bra for naboen -går det bra for deg» er det noe som heter..

Skien Næringsforum og Skien 2020 er eksempler på samarbeid som har gitt gode resultater.

Å være medlem i Grenland Næringsforening gir deg og din bedrift en stor, sterk og seriøs samarbeidspartner i ryggen som kan være ditt talerør i næringspolitiske saker.

For å få større gjennomslagskraft må vi framstå som enhetlig og tydelig. Jo større bredde vi representerer og jo flere vi er, desto sterkere blir vår stemme.
Høringssaker

Les om Skien Næringsforum

Les om Skien Sentrum 2020