Meny
Search
Search

Utvalg for samfunnskontakt og høringer

Les om utvalgets mandat og medlemmer
Utvalgets hovedoppgave er å bistå i behandling av høringssaker, samt diverse ad hoc-saker.

Utvalget er underlagt styret i GNF og kan ikke inngå avtaler eller representere Grenland Næringsforening utad.
Utvalget består av en representant fra styret og daglig leder, samt 2 faste deltakere valgt av styret. Utvalget trekker veksler på flere medlemsressurser i saker der det er behov for utvidet kompetanse.

Utvalget skal sammen med styret og daglig leder - og evt. andre oppnevnte - være representant i spesifikke organer - som Skien Næringsforum i Skien og Kontaktutvalget i Porsgrunn.

Utvalgets faste medlemmer

Skjalg Aasland
Styreleder
Mette Sannerholt Andersen
Daglig leder
Tom Eigel Bratsberg Larsen
Lasse Kittilsen