Meny
Search
Search

Næringsforum

Møteplassen der politikere, næringsliv og kommunens administrasjon møtes til informasjon og diskusjon.
Gir bedre beslutningsgrunnlag
Næringsforumene har ingen beslutningsmyndighet, men har som mål å skape bedre forståelse for hverandres synspunkter og utfordringer. Med direkte kommunikasjon forsterkes muligheten for bedre forståelse i prosessen med å ta gode beslutninger.

Det er Skien/Porsgrunn kommune og Grenland Næringsforening som er ansvarlig for planlegging og arrangement.
 
Representantene fra Grenland Næringsforening er
• Mette Sannerholt Andersen (daglig leder GNF)
• Samt ledere for lokautvalgene og faste innvalgte medlemmer fra GNFs medlemsmasse.

Saker som har vært diskutert i forumene:

Skien Næringsforum
 • Strømkrise
 • Fylkessplitting
 • Rv36
 • Samferdsel og byutvikling/byvekstavtale
 • Etablering av hyperscale datasenter i Skien
 • Infrastruktur - Bypakke 2
 • Det ble ingen kommunesammenslåing. Hva nå Grenland?
 • Etablering av strålesenter for kreftbehandling ved Sykehuset Telemark
 • Samarbeid og forutsigbarhet; Næringslivets behov for langtids-planlegging
 • Areal- og transportplan i Grenland

Porsgrunn Næringsforum
 • Porsgrunn næringsforum er i oppstartsfasen.