Meny
Search
Search
140 år i 2024

140 år i 2024

23. januar 2024
I 2024 feirer Grenland Næringsforening 140 år!
Vi har lite bakgrunnsmateriale på hvorfor Johan Olsen, C.J. Sørensen og Thor Olsen i desember 1884 i Porsgrunn, startet det som i dag er kjent som Grenland Næringsforening. Det vi vet, er at i perioden 1840-1890 ble det etablert handels-/næringsforeninger rundt i Norge, og de fleste av disse er fortsatt i full drift. I Skien var det foretaksomme Carl Stousland som i en alder av 27 år tok initiativ til å starte Skiens Kjøbmandsforening.
I langt over 100 år drev Skien og Porsgrunn hver sin næringsforening, men i 2017 ble de fusjonert. Det har vært en ubetinget suksess!
Gjennom to verdenskriger, utvandring, unionsoppløsning, jappetid og pandemi har vi samlet regionens næringsliv. Behovet for å se hverandre, et håndtrykk og fellesskap er i dag av like stor betydning som for 140 år siden

IKKE MEDLEM? - BLI MEDLEM HER

Grenland Næringsforening 2024
I dag er Grenland Næringsforening åpen for alle virksomheter, og vi teller rundt 550 medlemsbedrifter. Vi representerer de fleste bransjer og størrelser, og vi arrangerer en rekke møter/møteplasser i egen regi, og sammen med andre. Møtene har dagsaktuelle temaer, og er en viktig nettverksarena. I tillegg er vi næringslivets samlede stemme i høringssaker og andre politiske saker.
Vår fanesak er SAMARBEID! Derfor samarbeider vi tett med kommuner, fylket, andre organisasjoner og det brede næringsliv.

Daglig leder i Grenland Næringsforening, Mette Sannerholt Andersen, sier:
- Vår næringsforening har vært en kilde til fellesskap, støtte og vekst for bedrifter i regionen gjennom 140 år. Selv om vi i år feirer 140 års historie, har vi blikket rettet framover. Vi står overfor nye utfordringer og muligheter, og jeg er overbevist om at med samme grad av samarbeid og innovasjon som har kjennetegnet oss fram til nå, ser Grenlands framtid lys ut.

Hva historien kan lære oss
Så hva har preget næringslivet i Grenland opp gjennom? I boken Porsgrunn Handelsstands Forening gjennem 75 år (1959, s.19) av Harald Bache Bystrøm, står det skrevet:

Går man handelsforholdene fra 1850-årene frem til århundreskiftet nærmere i sømmene, er det én egenskap hos byens kjøpmenn som springer en i øynene - forsiktighet. Kjøpmennene overlot til handelshusene å drive spekulasjoner, til å satse og til å - tape. Forsiktighet kan overdrives, det er så. Stillstand kan bety tilbakegang. Konservatisme kan drepe initiativ og tiltakslyst. Men forenet med håndens flid og øyets skarphet kan forsiktighet og en måteholden konservatisme også skape soliditet. Og en solid kjøpmannsstand er av fundamental samfunnsmessig betydning såvel under høykonjunktur som i depresjonsår.

Det er kanskje ikke forsiktighet og soliditet som skaper fleste overskrifter, men i skiftende markeder står store deler av næringslivet i Grenland støtt på tidligere beslutninger og strategiske valg.

Takk til alle medlemmer, samarbeidspartnere og til alle med et engasjement i foreningen.
SAMMEN er vi næringslivet i Grenland, og SAMMEN skaper vi vekst!

I forbindelse med vårt jubileum lanserer vi i dag en jubileumslogo som en av våre medlemmer, Mette Heines, har laget. Den skal følge oss i hele 2024!

LES MER OM MEDLEMSKAP HER

folk
Gunnar Otterdahl Kleven og Mette Sannerholt Andersen i Grenland Næringsforening

 logo
Jubileumslogo

gammelt bilde mann
Initiativtaker Johan Olsen (Foto: Fra boken nevnt i teksten)
Initiativtaker Carl Stousland (Foto: Telemark Museum)


Christer L Sørensen og Jacob Aasland
Christer L Sørensen og Jacob Aasland fra fusjonen i 2017
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM