Meny
Search
Search
ENØK - støtte i Skien

ENØK - støtte i Skien

14. august 2023
Næringsdrivende kan søke fra 15. august
I mai ble det vedtatt støtteordning for ENØK-tiltak til næringsdrivende i Skien. Nå er ordningen ferdigstilt, og det åpnes for søknader fra 15.august.

Søknadsordning gir mulighet til å søke støtte for energikartlegging og eventuelle energibesparende tiltak. Bedriften må ha lokaler og adresse i Skien kommune.
Bedrifter med disse kriteriene vil bli prioritert:  
• Bedrifter med 1-20 ansatte. 
• Bedrifter som kan dokumentere en strømintensitet på 3% i første halvår av 2023. 

 Hvordan skal bedriften gå frem? 
 1. For å søke må bedriften først ha gjennomført en energikartlegging, utført av en godkjent energirådgiver.  
 2. Når bedriften har gjennomført energikartleggingen og fått rapport av energirådgiveren, kan den søke om støtte. Det er mulig å søke om støtte til å dekke energikartleggingen, andre energibesparende tiltak, eller en kombinasjon av disse. Du kan få inntil 200 000,- (maks 40% av den totale investeringskostnaden).

Merk at allerede gjennomførte tiltak, med unntak av obligatorisk energikartlegging, ikke kvalifiserer til støtte. 

Les mer her 
 
Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM