Meny
Search
Search
Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

02. mai 2023
Nytt æresmedlem
Årets generalforsamling var spesiell for Grenland Næringsforening på flere måter. Under middagen etter generalforsamlingen ble Erik Tanche Nilssen utnevnt til ÆRESMEDLEM av foreningen. Hans lange og gode engasjement for foreningen, og for næringslivet i regionen, er betydelig. Skjalg Aasland (styreleder)  og Mette Sannerholt Andersen (daglig leder) overrakte diplomet på vegne av styret.

Litt tidligere på kvelden fikk vi høre en meget god analyse av dagens økonomiske situasjon og fremtidsutsikter fra Handelsbanken i Norges sjefsøkonom, Marius Gonsholt Hov.

Lene Thorstensen fra Tenden Advokatfirma ble takket av fra styret etter 8 år, og det ble også Lasse Kittilsen og Sissel M. Andersen. Lasse og Sissel var ikke tilstede.
Ruben Skifjell Hoffgaard fra Tenden Advokatfirma ble valgt inn i styret.
Vi er glade for at vårt nettverk er aktuelt og at så mange ser verdien av å ha en uavhengig organisasjon som snakker næringslivets sak.
Takk også til ordfører i Skien, Hedda Foss Five, som kom og som er en ivrig tilhenger.


Over 70 påmeldte

Lene Marie Aas Thorstensen takkes av etter 8 år i styret

Stående: Ruben Skifjell Hoffgaard

Marius Gonsholt Hov og Mette Sannerholt Andersen
Medlemsmøte
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM