Meny
Search
Search
Generelt råd til eksportører

Generelt råd til eksportører

06. april 2022
Les Utenriksdepartementets råd i forbindelse med krigen i Ukraina

Som et av Norges 14 handelskammer har vi fått tilsendt dette etter å ha forespurt UD om råd.
I korte trekk sier UD at det er eksportørens ansvar å vurdere om varene som skal eksporteres er omfattet av restriksjoner og sanksjoner.
 

Les Utenriksdepartementets svar:

Norge har sluttet politisk opp om EUs tiltak, og fredag 18. mars ble de forsterkede tiltakene innført i norsk rett. Se pressemeldingen om dette her. Den oppdaterte forskriften er nå å finne i konsolidert versjon på Lovdata. Se også nettsidene om eksportkontroll for mer informasjon om eksport av varer, teknologi og tjenester. På våre nettsider er det også lagt ut svar på mange av de vanligste spørsmålene som sanksjonene reiser: Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina - regjeringen.no
 

EU innførte ytterligere sanksjoner 15. mars. Listeføringene vedtatt da gjelder nå i norsk rett, men de øvrige sanksjonene er ikke inkludert i den norske sanksjonspakken vedtatt fredag 18. mars. Utenriksdepartementet jobber nå med å inkludere også disse tiltakene i norsk rett. Nærmere informasjon om tiltakene finnes på EUs nettsider.
 

Vi minner om at alle norske aktører må sette seg godt inn i regelverket, herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever tillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med. Vi forventer at alle gjøre egne vurderinger knyttet til regelverket og søker ekstern juridisk bistand ved behov. Utenriksdepartementet vil ikke kunne gi konkret juridisk rådgivning, men vil, så langt det er mulig, bistå med å svare på generelle spørsmål der det er tvil om hvordan regelverket skal tolkes. Vi ber om forståelse for at vi har stor pågang og det kan ta noe tid med å besvare alle henvendelsene vi får.
 

Dersom du ønsker å søke om tillatelser eller unntak i tråd med forskriftens bestemmelser, bes det om at du benytter Utenriksdepartementets søknadsportal E-lisens. Gjelder henvendelsen din konkret eksport som du ønsker å gjennomføre til Russland, må saken sendes inn på vanlig måte til Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll via E-lisens. I henvendelsen er det viktig at du oppgir informasjon om hvilken vare, teknologi eller tjeneste du ønsker å eksportere, samt hvem som er mottaker på russisk side.

Handelskammer (Chamber of Commerce)
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM