Meny
Search
Search
GNF setter mangfold på dagsorden

GNF setter mangfold på dagsorden

03. november 2022
Se video med daglig leder
Grenland Næringsforening har i flere år hatt mangfold på dagsorden. På våre medlemsmøter har vi tatt opp tematikken flere ganger, vi har vært døråpner for flere organisasjoner og vi har vært i juryen i Mangfoldsprisen. 

Mangfold er så mangt! Og Grenland Næringsforenings fokus har vært å vise bredden og mulighetene et mangfoldig næringsliv gir.

I 2021 deltok vi på KIA sin konferanse om mangfold. I år ble vi spurt om å bidra med innhold til en film om temaet. Denne filmen vil bli vist nasjonalt, og vil være et verktøy for å inspirere til å tenke nytt rundt mangfold. Les om KIA her.
Grenland Næringsforenings bidrag er en del av en lengre film, men her kan du se en nedklippet versjon.
 
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM