Meny
Search
Search
Hovedsamarbeidspartnere 2023
Hovedsamarbeidspartnere i 2023. Fv. Anders Aasen (Aider), Mette Sannerholt Andersen (Grenland Næringsforening), Tom Henry Olsen (Tenden Advokatfirma)

Hovedsamarbeidspartnere 2023

08. desember 2022
Aider og Tenden med videre 
På desembermøtet ble det avslørt at Aider og Tenden har valgt å forlenge samarbeidet med Grenland Næringsforening og fortsetter som hovedsamarbeidspartnere i 2023.
Det er viktig for foreningen å ha framoverlente og attraktive samarbeidspartnere, og det har vi i Aider og Tenden Advokatfirma, sier daglig leder Mette Sannerholt Andersen.
Det er gjennom samarbeid regionen tar nye steg, og for å bevare det momentet regionen nå har må vi fortsette å gi gass, fortsetter Mette. 

Vi spurte Anders Aasen, forretningsutvikler i Aider, hvorfor de også i 2023 ønsker å være Grenland Næringsforenings hovedsamarbeidspartner.
Aider er et selskap i sterk vekst, både organisk og gjennom oppkjøp. For å tiltrekke oss de beste menneskene er det viktig med synlighet i de rette fora, og det får vi gjennom å være hovedsamarbeidspartner med Grenland Næringsforening. I tillegg til å bygge merkevare er vi svært opptatt av å ha en sterk næringsforening som samler næringslivet og snakker vår sak inn mot myndighetene og andre. Vi gleder oss til å være med på å videreutvikle både næringsforeningen og regionen i 2023, avslutter Anders. 

Daglig leder i Tenden Advokatfirma, Tom Henry Olsen, var ikke i tvil om at de også i 2023 ville være Grenland Næringsforening hovedsamarbeidspartner.
Vi i Tenden er opptatt av å være et advokatkontor med mer enn paragrafer og lover. Vi ønsker å være med på å utvikle mennesker og næringsliv. Gjennom dette samarbeidet får vi økt synlighet i Grenland og det gir oss muligheter til videre vekst i en spennende region. For 2023 ønsker vi i Tenden Advokatfirma å bidra til videre å styrke næringsforeningens rolle, og å få være med på mange av de prosessene som kommer til å skje i Grenland, fastslår Tom Henry. 

facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM