Meny
Search
Search
Industriuka 2023

Industriuka 2023

12. mai 2023
Stort oppmøte på konferansen
Fra 9. - 11. mai ble Industriuka avholdt i Porsgrunn. 
Grenland Nærigsforening har vært tilstede alle dagene, og har også vært involert i flere arrangementer.

Årets Industriuke var større en noen gang før, på alle måter. Flere deltakere, flere presentasjoner, flere scener og flere utstillere.  
GNF har vært en del av programkomiteen til Industriuka, og vært en aktør i planleggingen av programmet.
På tirsdagen arrangerte GNF, sammen med Innovasjon Norge, Industriuka by Night på Ælvespeilet med temaet: Hvordan skape vekst i en urolig tid. Alle sitteplasser var tatt, og trappen måtte tas i bruk. Her fikk vi høre fra UN Global Compact, Wakandi, Deloitte og Innovasjon Norge. En løs og ledig kveld med mye mingel og sosialt.


Tidlig onsdag morgen hadde vi sammen med flere invitert til Kompetansefrokost på Comfort Hotell Porsgrunn. Her fikk vi blant annet høre fra den nye direktøren i NAV Vestfold & Telemark, Anders Anundsen. Kompetanseutfordringer, mangfold og utenforskap var saker som ble løftet frem. 


På torsdagen hadde GNF fått ansvar for en sesjon på hovedscenen med temaet: Teknologiens rolle i de grønne skiftet – anvendt, innovativ teknologi. Her fikk vi høre fra spennende bedrifter som Trosvik, Sterner, Nekkar og ABB. Det hele ble avsluttet med en panelsamtale.

Grenland Næringsforening er glade for at vi har en slik stor konferanse i vår region, og at den favner bredt i tematikker og geografisk. Det er viktig for næringslivet i regionen og for videre utvikling og samarbeid.
Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM