Meny
Search
Search
Kronikk: Grenland må prioriteres
Klipp fra Telemarksavisa

Kronikk: Grenland må prioriteres

23. februar 2022
Sammen med NHO ber vi om forutsigbarhet og ingen forsinkelser for vei og bane 

Som et tilsvar til siste dagers utspill om å se på infrastrukturen til Grenland på nytt, skriver vi i dag en kronikk i Telemarksavisa (side 3) sammen med NHO Vestfold og Telemark. Vi ber om forutsigbarhet og forsikring om at Intercity og E18 ikke forsinkes. Les kronikken her:

 

Vi bygger ikke bare vei og bane - vi bygger en attraktiv region!

Søkelys: Samferdsel

Av Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark Mette Sannerholt Andersen, daglig leder Grenland Næringsforening

 

Erling Sande (Sp) sier til TA at det må tenkes nytt for å sikre at vi får mest mulig igjen for samferdselsmidlene, ikke minst i Telemark hvor mange kjører på dårlige fylkesveier. NHO Vestfold og Telemark og Grenland Næringsforening er enig med Sande i at vi må prioritere og velge de riktige prosjektene, og sørge for å få mest igjen for hver krone som brukes på vei og bane. Intercity-utbyggingen og E18-utbyggingen er to avgjørende prosjekter for bedrifter og arbeidsplasser i vår region. Forsinkes prosjektene betyr det tapt verdiskaping. Toget må gå der folk bor og jobber, og de må komme seg til og fra jobb på en mer bærekraftig måte.

 

Midler til planlegging av Intercity og bygging av vei

Vi trenger en forsikring om at det vil settes av planmidler til videre utvikling av jernbanen, og et løfte om at togtilbudet på «ytre Intercity» mellom Tønsberg og Skien skal styrkes. Forutsigbarhet er helt avgjørende for næringslivet for å sikre tilgang på kompetanse og for å bygge en felles bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. E18-utbyggingen har stor betydning for regionens bedrifter som skal frakte varer og tjenester trygt og raskt frem. Påkoblingen fra E18 og ny riksvei 36 binder sammen E18 og E134 mot Vest-Telemark og Vestlandet. Det er nødvendig å utvikle gode løsninger som forbedrer situasjonen for næringstransporten, og som gir høy nytteverdi.

 

En attraktiv region

Industrien i vår region har satt ambisiøse klimamål og investerer stort i fremtidens arbeidsplasser. Transportårene ut mot Europa og resten av verden må videreutvikles for å øke norsk eksport. Vi har et spennende, opplevelsesrikt og mangfoldig reiseliv som trenger arbeidskraft med relevant kompetanse. Verdien av vei- og jernbaneutbygging må ses i sammenheng med næringsutvikling, for lønnsomme bedrifter i bygd og by bidrar med arbeidsplasser, verdiskaping og løsninger samfunnet trenger. De spiller dermed en helt avgjørende rolle i å utvikle et attraktivt Vestfold og Telemark!

Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM