Meny
Search
Search
Kronikk: LØFTEBRUDD
Fra venstre på bildet; Mette Sannerholt Andersen, Håvard Løkke, Line Mobråthen Rygh, Kristin Saga, Ingebjørg Tollnes og Tore Hansen.

Kronikk: LØFTEBRUDD

23. juni 2022
NHO Vestfold og Telemark og næringsforeningene i regionen står samlet bak et krav om at planleggingen av to tog i timen til Skien ikke stoppes.
Av; Kristin Saga – NHO Vestfold og Telemark, Tore Hansen – Larvik Næringsforening, Mette Sannerholt Andersen – Grenland Næringsforening, Line Mobråthen Rygh - Holmestrand Næringsforening, Håvard Løkke – Tønsberg Næringsforening, Ingebjørg Tollnes – Sandefjord Næringsforening

Vi reagerer sterkt på regjeringens løftebrudd
På vegne av våre medlemsbedrifter reagerer vi sterkt på nye og foruroligende signaler fra departementet om jernbanesatsingen i Vestfold og Telemark. Vi trodde først det var signalfeil, men oppfatter faktisk at regjeringen løper fra løftene om at Inter City skal planlegges og fullføres som tidligere lovet. Regionen har stått sammen med politikerne om å planlegge to tog i timen gjennom Vestfold og helt til Skien. Sammen med våre regionale partier har vi forsøkt å bidra til at regionen får en moderne jernbane som sikrer at innbyggere og næringsliv får et togtilbud som ivaretar regionens muligheter. Vi vil knytte bo- og arbeidsmarkedet sammen med en klimavennlig transportløsning samtidig som vi avhjelper pressområdene nærmere Oslo. Det er ingen grunn til å stanse eller forsinke utredninger og planlegging. Midlene til planlegging må komme nå, dette er en viktig sak og vi må kunne forvente at politikerne står ved løftene de har gitt.

Tidligere er det sagt at dagens spor/stasjonsløsning gjennom Larvik ikke vil ha kapasitet til å innfri målet om to tog i timen. At man nå forhåndskonkluderer og legger til grunn at dagens stasjonsløsning i Larvik er tilstrekkelig for å oppnå ønsket togtilbud med to tog i timen til Skien uten en nærmere utredning, er en risiko for måloppnåelsen – hele strekningen Tønsberg – Skien må ses på helhetlig.

I vår region har vi spennende bedrifter som er optimister i møte med usikre tider. Ambisjonene om vekst forutsetter at arbeidstakere og kompetanse har enkle kommunikasjonsmuligheter både i og inn og ut av fylket. Jernbane er en fremtidsrettet satsing og en helt nødvendig integrert kollektivløsning som gir muligheter for veksten vi ikke bare ønsker, men også oppfatter at nasjonale myndigheter er opptatt av. Å pense jernbanesatsingen gjennom Vestfold til Skien over på et hvilespor gir ikke våre medlemsbedrifter samme mulighet som andre regioner. Dette vil dempe verdiskapingen og hindre nødvendig og ønsket vekst som er vesentlig for bedriftenes muligheter til å skape flere arbeidsplasser.
Ved alle valg de seneste tiårene har lokale og regionale partier hatt jernbanen som en av de viktigste sakene. Det hadde partiene også ved stortingsvalget i 2021 og fylkestingsvalget i 2019. Kandidater til stortinget har gang på gang lovet alle oss i Vestfold og Telemark en ny og moderne jernbaneløsning, en løsning som sikrer to tog i timen Skien - Oslo. For Grenland vil det være særlig viktig at løftene holdes. Det er en veldig god og spennende næringsutvikling i Grenland, en utvikling som forutsetter at mange nye kompetente arbeidere velger å jobbe i våre bedrifter. For å få dette til må de ha muligheten til å pendle. Det samme gjelder alle som bor eller vil bosette seg her og pendle til andre byer i vår region.
Samhandlingen mellom næringslivet i regionen øker. Bedriftene ser ikke på grenser som en utfordring, men de ser utfordringer i at pendlende arbeidskraft ser ut til å ha en regjering som lar dem stå unødvendig lenge på perrongen. Investeringsviljen i regionen kommer på bakgrunn av løfter gitt av politikerne over lang tid. Uavhengig av regjeringsalternativ har løftene vært de samme, jernbanen til Skien skulle bygges ut for å håndtere to tog i timen Oslo - Skien. Vi i NHO og Næringsforeningene i vår region oppfordrer regjeringen til å stå sammen med oss om å realisere planene for en effektiv jernbane til Skien. Det betyr at planleggingen må fortsette og at det må bevilges penger slik at det er mulig.
 
Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM