Meny
Search
Search
Medlemsmøte APRIL

Medlemsmøte APRIL

09. april 2024
Viktig tema og stor oppslutning
Vår region har mange som står utenfor arbeidslivet, noe som er kostbart for samfunnet, og for den enkelte.
Medlemsmøte i april ble avholdt på Blackbird i Skien, og hadde som mål å samle næringsliv, det offentlige og organisasjoner for å inspirere, utfordre og lære - og ta tak i denne problematikken. 

Sparebankstiftelsen Telemark var møtesponsor, og daglig leder Jan Terje Olsen fortalte om hvordan de i større grad ønsker å være en bidragsyter i samfunnet gjennom bærekraft, og spesielt sosial bærekraft.

Leder i NAV-Porsgrunn, Grunde Grimsrud viste oss hvilke utfordringer de ser og hvilke muligheter som finnes for bedre å kunne hjelpe den mangfoldige gruppen som står utenfor arbeidslivet.

Fire medlemsbedrifter fortalte inspirerende om hvordan de arbeider med rekruttering, og hvordan de ser verdien av å ha en arbeidstokk med ulik bakgrunn og erfaring:
- Sondre Døli fra Aicono
- Stian Westgård Lindtner fra ABB
- Bernt Ove Søvik fra Millba
- Camilla Mjelde Ekhøi fra Trimco

Peri-Ilka Tincman (LoPe) og Sandrina Elisabeth Sandell (Vaffelbrigaden) er gjennom sine sosiale bedrifter godt kjent med behovene, og de utfordret oss på mer samarbeid og ikke være redde for å prøve.

Det hele ble avsluttet med Ramona Lorentsen og Lars Kobro fra Universitetet i Sørøst-Norge som kunne ta opp tråden fra tidligere foredrag og pakke det inn i det de arbeider med på Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM) og som du også kan lese mer om her.

folk
 
Medlemsmøte
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM