Meny
Search
Search
Medlemsmøte FEBRUAR

Medlemsmøte FEBRUAR

08. februar 2023
Stort engasjement med annerledes tema
Tirsdag 7. februar inviterte Grenland Næringsforening sine medlemmer til møte på Villa Fløyen med veteraner som tema. En veteran er en som har tjenestegjort i militære utenlandsoperasjoner, og det er siden 1947 over 100 000 av disse. Leopold Løvenskiold, Ola Bøe-Hansen og Anders Aks fortalte om egne erfaringer og hvilken kompetanse en veteran innehar. De fortalte at en veteran er i stor grad en ubrukt ressurs inn i næringsliv og det generelle arbeidslivet med kvaliteter som lagspiller, gjennomfører og lojalitet. Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen var opptatt av å tilbakevise oppfatningen om at en veteran bærer med seg mye uoppgjort, og viste til statistikk at kun 4% av veteranene har en diagnose på psykiske utfordringer. Han viste også til at en veteran har bedre både psykisk og fysisk helse enn resten av befolkningen.   

Det hele ble avsluttet med deilig torskemiddag med dessert i hyggelig samvær og mingling.


Medlemsmøte
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM