Meny
Search
Search
Nye hovedsamarbeidspartnere 2024

Nye hovedsamarbeidspartnere 2024

05. desember 2023
Eurojuris Telemark & Sparebank 1 Sørøst Norge

Grenland Næringsforening presenterte stolt neste års hovedsamarbeidspartnere på medlemsmøtet i desember.
To hovedsamarbeidspartnerne med en imponerende mengde kompetanse og erfaring innenfor sine respektive felt. Samarbeidsavtalen representerer ikke bare et partnerskap, men et felles engasjement for å skape økt attraktivitet og  samarbeid i regionen.

Daglig leder i Grenland Næringsforening, Mette Sannerholt Andersen, sier at dette partnerskapet markerer en spennende ny periode for foreningen. Vi er stolte av å kunngjøre vår nyeste allianse med disse to fremragende selskapene. Deres ekspertise og engasjement vil være bra for å videreutvikle næringslivet i Grenland og bidra til å skape et enda mer attraktivt miljø for investeringer og vekst.
 

De to nye hovedsamarbeidspartnerne bringer med seg unike ferdigheter og ressurser som vil styrke Grenland Næringsforenings initiativer. Sparebank 1 Sørøst-Norge og Eurojuris Telemark vil gi tilgang til ny kunnskap, nettverksmuligheter og veiledning i et stadig skiftende forretningslandskap.

Per Halvorsen, konsernsjef Sparebank 1 Sørøst-Norge, er glad for å kunngjøre samarbeidet. Om samarbeidet sier han: For oss i Sparebank 1 Sørøst-Norge er samarbeid og lokal tilknytning meget viktig, og gjennom samarbeidet med Grenland Næringsforening ønsker vi å være en aktør i en region som er i rask utvikling. Vi har en lang historie med Grenland Næringsforening , har hatt stor glede av den veksten foreningen har hatt de siste årene, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det videre arbeidet med næringspolitikk, nettverk og attraktivitet.
Sponsoransvarlig Lars Høgli Skau, og Områdebanksjef Grenland, Einar A. Rørvik, gleder seg til å sette preg på 2024 sammen med Grenland Næringsforening. 
person(Per Halvorsen)

Vi må være attraktive i et langsiktig perspektiv, sier Johan Henrik Frøstrup som er partner og advokat i Eurojuris Telemark. De er resultatet av sammenslåingen av Advokatene Skien og Frøstrup Løitegaard i 2022, og er en del av den landsdekkende Eurojuriskjeden. Eurojuris Telemark er et advokatkontor med svært kompetente advokater og gir juridisk bistand til små og mellomstore bedrifter, privat­personer og person­lige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper. Med dette samarbeidet ønsker vi å bygge videre på den veksten vi har hatt, og å være en bidragsyter inn i regionens videre vekst og utvikling, fortsetter Frøstrup. Vi gleder oss til å gå sammen med næringsforeningen i 2024, og håper både vi, medlemmene og næringsforeningen skal ha glede av dette samarbeidet, avslutter han. Hans ni kollegaer og to sekretærer på kontoret på Lie er klare for et innholdsrikt og spennende 2024! 
 

Grenland Næringsforening ser med stor forventning frem til det kommende samarbeidet og ser på dette som en viktig mulighet til å videre styrke samholdet og vekstpotensialet i Grenlandsregionen.

Dette partnerskapet representerer ikke bare en suksess for Grenland Næringsforening, men også en sterk indikasjon på at samarbeid og felles innsats er nøkkelen til å skape en fremtid med økt innovasjon og bærekraftig vekst i Grenland.

folk

facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM