Meny
Search
Search
NYHET - frokostmøter

NYHET - frokostmøter

06. juli 2022
Høsten 2022 starter vi med GNF-frokost
Med den utviklingen og veksten Grenland Næringsforening har hatt de siste årene er næringsforeningen aktiv i flere fora enn noen gang før. Med en større medlemsmasse ønsker vi å legge til rette for flere møtepunkter og flere relasjoner. Høsten 2022 starter vi derfor opp med GNF-frokoster som et supplement til våre faste månedlige medlemsmøter. I første omgang er det planlagt to møter denne høsten:  Opplegg og innhold vil variere, men medlemskontakt vil være prioritert. På noen møter vil det være interessante foredrag eller tema, og på noen vil kanskje bedriftspresentasjoner stå i fokus. Vi vet bedre enn noen andre at tilfeldige møter og kontakter ofte er starten på nye samarbeid og nye ideer. 

Første møte 26. august får vi presentert Skien Kommunes nye arealdel og vi får høre fra EY om de nye hjemmekontorreglene. Meld deg på! Velkommen!
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM