Meny
Search
Search
Rødt lys i næringsutvikling

Rødt lys i næringsutvikling

25. oktober 2023
KRONIKK - Kraftunderskudd
Sammen med andre næringsforeninger i Vestfold og Telemark, NHO Vestfold og Telemark, LO Vestfold og Telemark og flere har Grenland Næringsforening skrevet en kronikk om kraftunderskuddet. 
Den er publisert i Telemarksavisen og Østlandsposten

Les kronikken her: 

Den knappe kapasiteten i strømnettet blir stadig mer utnyttet, og dette utgjør en betydelig bekymring for framtiden. Barrierer og flaskehalser i kraftnettet utgjør nå en akutt krise for vår region, og det er på høy tid at politikere og næringsliv tar grep.
 

– Vestfold og Telemark styrer mot et kraftunderskudd.
 

Grønn omstilling er et brennende tema over hele verden, og også i Vestfold og Telemark. For å nå klima- og bærekraftsmålene må vi handle raskt og effektivt for å lykkes med det nødvendige grønne skiftet. Etterspørselen etter fornybar energi er økende, og det er en nødvendig oppgave å bygge ut nye energikilder som kan styrke våre industrielle fortrinn og samtidig bevare eksisterende industriarbeidsplasser, skape vekst og arbeidsplasser, samt øke våre eksportinntekter. Imidlertid har mangel på muligheter til å utvikle nye kraftverk ført til en nedgang i investeringene. Elektrifisering og CO₂-fangst og lagring er avgjørende forutsetninger for vår prosessindustri, for å oppfylle ambisiøse klimamål og for å kunne konkurrere i et stadig mer globalt marked.

– Nå er det på høy tid å løfte kraftsektoren til nye høyder.
 

Kraftløftet må innebære betydelige investeringer i fornybar energi og oppgradering av det eksisterende nettverket. Dette vil ikke bare bidra til å løse utfordringene vi nå står overfor, men også skape et bærekraftig og framtidsrettet energisystem som gir oss den nødvendige kapasiteten for å møte framtidige krav.
 

– Rimelige strømpriser er ikke bare viktig for husholdningene, men også for næringslivet. Konkurransedyktige strømpriser er avgjørende for klimaendringen og for å støtte den nye grønne industrien.
 

Bedrifter planlegger bærekraftige investeringer for å opprettholde sin konkurransekraft, og de er avhengige av en stabil og pålitelig strømforsyning. Politikere, næringsforeningene, NHO og LO må samarbeide tett for å sikre at næringslivet har gode og forutsigbare rammevilkår.
 

– Under energidagene 2023 på Fornebu, kom det en urovekkende varsling fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE forventer nå at strømprisen i Norge i 2030 vil ligge på rundt 80 øre per kilowattime (kWh) Det er basert på en forventning om høye gass- og CO₂-prisar og en svakere norsk kraftbalanse. NRK 19 oktober.
 

Forutsigbar og stabil tilgang til fornybar, grønn energi, samt et rimelig prisnivå for bedriftene, har alltid vært et avgjørende konkurransefortrinn for norsk industri. Dette fortrinnet er noe Norge må forsvare og utvikle videre. Det krever betydelig vekst i produksjonen av fornybar energi, og politikerne må vise handlekraft for å sikre at dette skjer.
 

Å gå mot et kraftunderskudd i Vestfold og Telemark er en uakseptabel situasjon.
 

Troverdig politikk for å sikre et varig kraftoverskudd er det viktigste tiltaket for å beskytte arbeidsplasser, fremme klimaomstilling og opprettholde regionens konkurransedyktighet. Det er på tide å handle nå for å sikre at Vestfold og Telemark ikke havner i en energikrise, men heller kan bli en pådriver for bærekraftig og framtidsrettet energiproduksjon.
 

Janna Pihl, daglig leder Kragerø Næringsforening

Line Mobråthen Rygh, daglig leder, Holmestrand Næringsforening

Håvard Løkke, daglig leder Tønsberg Næringsforening

Ingebjørg Tollnes, daglig leder Sandefjord Næringsforening

Tore Hansen, daglig leder Larvik Næringsforening

Rune Hellingsrud, daglig leder Rjukan Næringsforening

Karoline Alice Idås, daglig leder Horten Næringsforening

Mette Sannerholt Andersen, daglig leder Grenland Næringsforening

John Terje Veseth, Adm Dir NUAS

Linn Fagerberg, daglig leder Electronic Coast

Pål Kleffelgård, daglig leder Midt-Telemark og Nome Utvikling

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Irene Bordier Haukedal, regionleder LO Vestfold og Telemark

Næringspolitikk
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM