Meny
Search
Search
Samarbeid er nøkkelen

Samarbeid er nøkkelen

25. mai 2023
Næringsalliansen hadde stormøte

Torsdag 25. mai hadde Næringsalliansen i Vestfold og Grenland samling hvor både daglig ledere og styrene var tilstede. Det ble gode diskusjoner om felles utfordringer og muligheter, styrken ved å jobbe godt sammen og ikke minst hvordan vi i fellesskap må våge å tenke nytt. Det skapte stort engasjement.
 

Alle styrelederne holdt innlegg om utfordringer og muligheter i regionen vår. Temaer som InterCity, krafttilgang, næringsarealer, tilgang på kompetanse, utenforskap og relevante utdanningstilbud var felles overskrifter.
 

Gisle Skansen, administrerende direktør på Torp Sandefjord Lufthavn, ga en oppdatering om regionflyplassen vår. Han snakket om trafikkutvikling, pandemi-konsekvenser, vekstambisjoner, viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og Torp som et nav for regional utvikling. 

Anders Anundsen, administrerende direktør i NAV Vestfold og Telemark, holdt innlegg om utenforskapet i regionen vår. Vår region scorer lavt på mange parametre, og hans klare budskap var at vi må tenke helhetlig og samarbeide godt.

Næringsalliansen i Vestfold og Grenland består av næringsforeningene i Grenland, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand.


Vi samarbeider om;

 • Påvirknings- og lobbyarbeid, regionalt og nasjonalt
 • Å opptre samlet i utvalgte saker og være felles talerør på vegne av næringslivet i Vestfold og Grenland. Aktuelle saker er:
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Kompetanse, utdanning og rekruttering
  • Næringsutvikling
  • Generelle rammevilkår 
  • Innsikt og analyse
  • Utvalgte arrangementer
Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM