Meny
Search
Search
Samlet for første gang!
Foto: fra venstre: Line Mobråthen Rygh (Holmestrand Næringsforening), Karoline Alice Idås (Horten Næringsforum), Gunnar Otterdahl Kleven (Grenland Næringsforening), Vivil Hunding Strømme (Tønsberg og Færder Næringsforening), Mona Visted (Sandefjord Næringsforening), Mette Sannerholt Andersen (Grenland Næringsforening), Hanne Marie Pedersen (Sandefjord Næringsforening), Tore Hansen (Larvik Næringsforening) og Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening).

Samlet for første gang!

24. april 2024

Næringsforeningene i Norge samlet

22. og 23. april var alle næringsforeningene i Norge samlet for første gang i Trondheim. Nærmere 170 deltakere fra 70 næringsforeninger fra sør til nord deltok for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommuner og regioner.
Initiativtaker til samlingen var Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
 

På programmet var innspill om etablering av en nasjonal overbygning for næringsforeningene i Norge, rammevilkår for et næringsliv i vekst v/Tore O. Sandvik, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet, makroøkonomi for næringsforeninger v/Oddmund Berg, senior economist DNB Markets og verdibasert ledelse, grunnlaget for Reitangruppens suksess v/Odd Reitan, colonialmajor.

Flere av næringsforeningene delte innsikt knyttet til prosjekter innen bærekraft, mangfold og kompetanse. 

Fra Vestfold og Telemark stilte Grenland Næringsforening, Bamble Næringsforening, Kragerø Næringsforening og Næringsalliansen i Vestfold og Grenland (Holmestrand Næringsforening, Horten Næringsforum, Tønsberg og Færder Næringsforening, Sandefjord Næringsforening, Larvik Næringsforening og Grenland Næringsforening). 

To dager med inspirasjon, nye bekjentskaper og mange, dyktige mennesker. 

Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM