Meny
Search
Search

Handelskammer historikk

Skiens Handelskammer har eksistert i over 110 år. 

Skiens Handelskammer ble stiftet 21. april 1911.

Initiativtaker var Skiens Børs v/konsul Carl Stousland

Flere foreninger og institusjoner i Skien ble invitert til å være med på stiftelsen:
 

  • Skiens Kjøbmandsforening (forløperen til Grenland Næringsforening)
  • Skiens Brugseierforening
  • Skiens Handelsreisendes forening
  • Skiens banker
  • Skipsmeglere med tilhold i Skien
  • Skiens Håndverkerforening (senere Skien Håndverk og Industriforening) ble med fra mars 1946
 

Formålet har fra starten av vært å fremme Skiens kommersielle interesser.

Styrets første formann var initiativtaker Carl Stousland - og han satt i hele 26 år.

I alt er det 6 personer som har innehatt vervet som styreleder.

Tormod Stensland fungerte som forretningsfører og styreleder fra 1978 til 2009 – i 31 år!


Grenland Næringsforening ble eneeier av Skiens Handelskammer i 2020. Skiens Handelskammer fusjonerte med Grenland Næringsforening i 2021 og endret navn til Grenland Chamber of Commerce.

Erik Tanche Nilssen har hatt vervet som styreleder siden 2009 og frem til fusjonen i 2021. 

Advokat Heidi Amlie Grindem fungerte som forretningsfører fra 2010 til 2021.